Faktaboks

Paul Lillo-Stenberg
Født
14. september 1893, Østre Toten
Død
22. juli 1981, Oslo

L. malte landskap i et naturalistisk formspråk.

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Eivind Nielsen, Wilhelm Peters og Johan Nordhagen 1917–19
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1919–21
 • Statens kurs for tegnelærere 1919

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1920–21
 • Unge Kunstneres Samfunn arbeidsstipend
 • Studiereise København

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Illustrasjonsarbeider

 • H. Sinding: Det var en gang. Eventyr fra mange land, Kristiania [1924]

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1936

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1922
 • Høstutstillingen, 1924
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1928
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1946
 • Vårutstilling, Oslo Kunstforening, 1921

Litteratur

 • Johnsen, Moss B., i Morgenposten, 21.05.1921, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.10.1922
 • Haug, K., i Aftenposten, 24.10.1923
 • Haug, K., i Aftenposten, 30.03.1924
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 155 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 232, 252 (ill.)
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s.104

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Paul Lillo-Stenberg