Liv og virksomhet

S. viste tidlig anlegg for tegning og maling, og 17 år gammel drog han til Paris hvor søsteren var bosatt. Her ble han ved hennes hjelp opptatt som elev av Ernest Hérbert ved École des Beaux-Arts. S. utdannet seg som landskaps- og figurmaler, og med Landskab debuterte han på Høstutstillingen i Bergen 1886. Han fikk aldri noe stort navn som kunstner i Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johanne Henriette van Kervel
 • Georg Elias Schjelderup, byfogd

Utdannelse

École des Beaux-Arts, Paris under Ernest Hérbert og Jules Lefebvre vintrene 1882–84; elev av Peter Severin Krøyer, København antagelig 1885–87.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Finnes legat 1895–96; Studieopphold i Paris vintrene 1882–84; København antagelig 1885–87; Italia høsten 1887–88; Dresden 1898; Bosatt i utlandet store deler av sitt liv, bl.a. i Danmark og Tyskland.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett Førstebibliotekar Albert Kjær (olje 1922, Universitetsbiblioteket, Oslo)
 • Elverum Kunstgalleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Bergen, 1886
 • Høstutstillingen, 1887
 • Høstutstillingen, 1896-1897
 • Christiania Kunstforening, 1896
 • Christiania Kunstforening, 1898

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, (før 1922)
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922

Portretter

 • Tegning utført av Rasmus Christiansen (1887, Frederiksborg Museum, Hillerød)
 • Selvportrett gjengitt i Sandefjords Blad 19.11. 1927

Litteratur

 • J. Bøgh, Bergens Kunstforening i 50 år, Bergen, 1888, s. 117
 • Morgenbladet, 10.11.1922
 • Morgenbladet, 17.11.1922
 • K. Haug, i Aftenposten, 18.11.1922
 • B. Moss Johnsen, i Morgenposten, 20.11.1922
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 21.11.1922
 • Nationen, 23.11.1922
 • Sandefjords Blad, 19.11.1927
 • R. Kloster, Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 110
 • O. Rønning Johannesen, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 150
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 396
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv