S. viste tidlig anlegg for tegning og maling, og 17 år gammel drog han til Paris hvor søsteren var bosatt. Her ble han ved hennes hjelp opptatt som elev av Ernest Hérbert ved École des Beaux-Arts. S. utdannet seg som landskaps- og figurmaler, og med Landskab debuterte han på Høstutstillingen i Bergen 1886. Han fikk aldri noe stort navn som kunstner i Norge.