Som ung gikk H. i malerlære hos en bygdemaler fra Kinsarvik. Deretter reiste han til Kristiania for å utdanne seg til maler. I disse årene deltok han flere ganger på Høstutstillingen, med portretter og landskapsbilder med motiv fra Vestlandet. I 1888 utvandret han til Amerika og bosatte seg først i Chicago, hvor han virket bl.a. som dekorasjonsmaler og teatermaler. I 1902 utstilte han akvareller og pasteller i Lakefront Museum i Chicago. Hans stemningsfulle måneskinnslandskaper i pastell ble særlig fremhevet. Etter at H. flyttet til Calgary, Canada, tilbrakte han somrene i fjellene omkring og malte landskaper. H. skal også ha malt dyrebilder, historiemalerier, f.eks. Landing of Leiv Eriksson, og flere altertavler.