Inntil midten av 1970-årene var hans form hovedsakelig abstrakt, slik hans utkast til Bjørnsonmonument fra 1960 viser. Her tar kunstneren også særlig hensyn til at formspråket skal harmonere med arkitekturen. Etter 1974 har han hovedsakelig laget pennetegninger og koldnålsraderinger. Formspråket er også her abstrakt, men i motivene anes ofte inspirasjon fra landskaper. I disse arbeidene understrekes den strukturelle virkningen og linjespillet, og bildene er ofte bygd opp av et flettverk av små former. Det legges stor vekt på den tekniske utarbeidelsen.