Liv og virksomhet

Inntil midten av 1970-årene var hans form hovedsakelig abstrakt, slik hans utkast til Bjørnsonmonument fra 1960 viser. Her tar kunstneren også særlig hensyn til at formspråket skal harmonere med arkitekturen. Etter 1974 har han hovedsakelig laget pennetegninger og koldnålsraderinger. Formspråket er også her abstrakt, men i motivene anes ofte inspirasjon fra landskaper. I disse arbeidene understrekes den strukturelle virkningen og linjespillet, og bildene er ofte bygd opp av et flettverk av små former. Det legges stor vekt på den tekniske utarbeidelsen.

Utdannelse

Mellomfagseksamen i fransk ved Universitetet i Oslo 1958; skulpturklassen på Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1958–1961.

Stillinger, medlemskap og verv

Lærer(vikar) Kunstskolen i Trondheim; Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; medlem Foreningen Norske Grafikere og Unge Kunstneres Samfunn; Formann i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon i 1976.

Priser, premier og utmerkelser

Innkjøpt i konkurransen om Bjørnson-monumentet ved Norsk Rikskringkasting på Marinelyst, Oslo 1960.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1961
 • Høstutstillingen, Oslo, 1973
 • Høstutstillingen, Oslo, 1978
 • Høstutstillingen, Oslo, 1979
 • Østlandsutstillingen, 1980

Separatutstillinger

 • Gall. Kringla, 1968
 • Oslo Kunstforening, 1974
 • Oslo Kunstforening, 1975

Litteratur

 • Gudbrandsdølen, 05.03.1960
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 183
 • Aftenposten, 24.10.1974
 • Vårt Land, 05.11.1974
 • Morgenbladet, 05.11.1974
 • Aftenposten, 06.11.1974
 • NHTS, 11.01.1974
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 115
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 62