Faktaboks

Rune Brynestad
Brynestad, Rune Asgeir
Født
18. august 1935, Østre Gausdal
Død
26. juli 1983

Inntil midten av 1970-årene var hans form hovedsakelig abstrakt, slik hans utkast til Bjørnsonmonument fra 1960 viser. Her tar kunstneren også særlig hensyn til at formspråket skal harmonere med arkitekturen. Etter 1974 har han hovedsakelig laget pennetegninger og koldnålsraderinger. Formspråket er også her abstrakt, men i motivene anes ofte inspirasjon fra landskaper. I disse arbeidene understrekes den strukturelle virkningen og linjespillet, og bildene er ofte bygd opp av et flettverk av små former. Det legges stor vekt på den tekniske utarbeidelsen.

Utdannelse

 • Mellomfagseksamen i fransk ved Universitetet i Oslo 1958
 • skulpturklassen på Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1958–1961

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer(vikar) Kunstskolen i Trondheim
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • medlem Foreningen Norske Grafikere og Unge Kunstneres Samfunn
 • Formann i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon i 1976

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøpt i konkurransen om Bjørnson-monumentet ved Norsk Rikskringkasting på Marinelyst, Oslo 1960

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1961
 • Høstutstillingen, Oslo, 1973
 • Høstutstillingen, Oslo, 1978
 • Høstutstillingen, Oslo, 1979
 • Østlandsutstillingen, 1980

Separatutstillinger

 • Gall. Kringla, 1968
 • Oslo Kunstforening, 1974
 • Oslo Kunstforening, 1975

Litteratur

 • Gudbrandsdølen, 05.03.1960
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 183
 • Aftenposten, 24.10.1974
 • Vårt Land, 05.11.1974
 • Morgenbladet, 05.11.1974
 • Aftenposten, 06.11.1974
 • NHTS, 11.01.1974
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 115
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 62

Faktaboks

Rune Brynestad