Faktaboks

Daniel Bagge
Født
Bergen

Andre opplysninger

  • B. tok som sin bror Johan B. studenteksamen og flyttet deretter til København. Her ble han "kunstsnekker" og arbeidet bl.a. for hoffet på Fredensborg.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Karsten Bagge, rådmann

Litteratur

  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register s. 673
  • Weilbach, Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1, s. 56

Faktaboks

Daniel Bagge