Faktaboks

Nils Holter
Født
22. mars 1899, Hamar
Død
30. august 1995, Oslo

Televerkets installasjonsbygning, Oslo, 1965-1966. Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA Photo

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ex. Ombygging av Stortingsbygningen. 1949

Nasjonalmuseet.

Tilbygg til Telegrafbygningen

Nasjonalmuseet.

Divide. Tinghus i Namsos. 1948

Nasjonalmuseet.

P. Posthus i Bergen. 1937

Nasjonalmuseet.

H. var assistent hos professor Sverre Pedersen, Norges Tekniske Høyskole 1922–26, og ansatt i Oslo reguleringsvesen 1926–36. Han etablerte egen praksis i Oslo i 1936, fra 1969 i kompaniskap med Jan Bauck i firmaet H. & Bauck; 1979–81 også sammen med Torstein Ramberg i firmaet H., Bauck og Ramberg. Under 2. verdenskrig var H. ansatt i Brente Steders Regulering. H., og senere H. & Bauck, har oppført en rekke betydelige bygg i Oslo siden 1930-årene, og arkitektene må regnes blant de fremste i nyere norsk arkitekturhistorie. Det første betydelige bygg var Kringkastingshuset i Oslo, som han vant førstepremie med i konkurranse 1935, og som ble fullført 1946. Bygningen er komponert av tre lange parallelle kontor- og studiofløyer bundet sammen av en tverrstilt fløy mot sør. Med sine gode proposjoner og hvite, glatte fasader er bygningen blant funksjonalismens beste i Norge. Anlegget ble i 1973–74 utvidet med en tverrfløy i nord, der H. & Bauck demonstrerer sin evne til harmonisk komplettering av eldre arkitektur. Om- og tilbyggingen av Stortingsbygningen, Oslo, (1949–59) er et av få eksempler i nyere norsk arkitekturhistorie hvor det på en harmonisk måte har lyktes å føye en ny fløy til en eldre bygning uten å kopiere de eldre bygningsformene. De gule teglsteinsfasadene mot Karl Johans gt. og Wessels plass glir harmonisk inn ved siden av den gamle Stortingsbygningens sidefasader. Den indre ombyggingen, der den gamle gårdsplassen ble omgjort til sentralhall gjennom to etasjer, er en god løsning av kompliserte plassproblemer. Televerkets installasjonsbygning i Oslo (1965–66) er likeledes et meget godt eksempel på en heldig tilpasning til et eldre bygg, i dette tilfelle til Arneberg, A. og M. Poulssons Telegrafbygning (1916–17). Fjernsynshuset, Marienlyst, Oslo (ferdig 1969), viser arkitektenes evne til å løse oppgaver med kompliserte krav til planlegging og tekniske installasjoner.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Peder Holter, overlærer
 • Nicoline Thronsen

Gift med

 • Elsa Greiff

Utdannelse

 • Examen artium, Hamar 1918
 • eksamen Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen 1922

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Glosimodts legat 1935
 • Studiereise i Tyskland 1940

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Norske Arkitekters Landsforbund
 • medlem av rådet for Brente Steders Regulering

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av 1. klasse St. Olavs Orden 1959
 • Houens fonds premie for Stortingsbygningen 1961
 • Sundts premie for Bibelskolen, Linstows gt. 1, 1970–72

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt: Leiegård, Daas gt. 11 (1928)
 • Leiegård, Middelthuns gt. 8-12 og Fearnleys gt. 2b, 3, 4b og 6–8 (1929–32)
 • Leiegård, Wilhelms gt. 2
 • Kringkastingshuset, Marienlyst, (1935–46) etter 1. premie i konkurranse
 • Bergen Posthus (1937–50), etter 1. premie i konkurranse
 • Om- og tilbygging av Stortingsbygningen (1949–59), etter 1. premie i konkurranse
 • Forretningsgården Dovregården, Wergelandsveien 7 (1951–59)
 • Friluftsteater på Domkirkeodden ved Hamar (1955), sammen med Halvor Vreim
 • Forretningsgård for Karl A. Haraldsen, Storgt. 10b (1958–59)
 • Televerkets administrasjonsbygning, Universitetsgt. 2 (1962–63)
 • Televerkets installasjonsbygning, Tollbugt. 21 (1965–66)
 • Fjernsynshuset, Marienlyst (ferdig 1969)
 • Om- og påbygging av eldre bygninger, samt nybygging for Bibelskolen, Linstows gt. 1 (1972)
 • Norsk rikskringkasting distriktskontor, Tromsø (1976–78), Førde (1977–79), Porsgrunn (1978–80), Elverum (1979–81)
 • Konkurranseprosjekter: 1. premie, reguleringsplan for Blindern, Vestre Aker (1923), sammen med Sverre Pedersen
 • 2. premie, idékonkurranse om tegninger til rensestasjon ved Festningsplassen, Kristiania. (1923), sammen med Sverre Pedersen
 • Innkjøp, Blindernanlegget (1926), sammen med Sverre Pedersen
 • 1. premie, Det Norske Studentersamfund, Oslo (1926), sammen med Adolf Lysholm von Krogh
 • 1. premie, Bergen Haandverks- og Industriforenings nybygg (1929)
 • 2. premie, Haandverks- og Industriforeningens utstilling, Oslo (1935)
 • 2. premie, Oslo tinghus (1936): en av fire premier, Regjeringsbygningen, Oslo (1940)
 • 1. premie, Namsos tinghus (1949)
 • Under utførelse: Ny fløy på Kringkastingshuset, Marienlyst, Oslo
 • Norsk rikskringkasting distriktskontor i Steinkjer

Litteratur

 • St. H., 1932, s. 153
 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De første ti kull 1910–19, Stavanger, 1933, s. 391
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948
 • Bergens Tidende, 19.03.1949
 • Studentene fra 1918, Oslo, 1950, s. 180
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 96, 106, 192, 207, 292, 304, 308
 • Pedersen, B. S., Akersgaten, Oslo, 1967, s. 164-70 (ill.)
 • Studentene fra 1918, Oslo, 1968, s. 111
 • Tschudi Madsen, S., Fasader og fadeser, St. H., 1971, s. 121-41 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 758-59
 • Byggekunst, 1923, s. 24-33 og bilag s. 2
 • Byggekunst, 1924, s. 13 og 16-17 (ill.)
 • Byggekunst, 1925, s. 45
 • Byggekunst, 1926, s. 88, 93, 112 og 133-40 (ill.)
 • Byggekunst, 1929, s. 90–96
 • Byggekunst, 1935, s. 71-77, 155-57 (ill.) og tillegg s. 45
 • Byggekunst, 1937, s. 155–57 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 38-39 (ill.) og 57
 • Byggekunst, 1943, s. 4 og 7
 • Byggekunst, 1946, s. 26-28
 • Byggekunst, 1949, s. 11-12 (ill.) og 205-08 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, tillegg s. 36
 • Byggekunst, 1955, s. 159-61 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 148 og 155-56 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 85-112 (ill.) og 160-68 (ill.)
 • Byggekunst, 1960, s. 94 -99 (ill.)
 • Byggekunst, 1961, s. 201 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 109-13 (ill.)
 • Byggekunst, 1967, s. 82-84 (ill.)
 • Byggekunst, 1969, s. 222-27 (ill.)
 • Byggekunst, 1972, s. 30-32 (ill.)
 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, (u. å.), register s. 370
 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1945–55, Oslo, (u. å.), register s. 134

Arkivalia

 • Bauck, Jan, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1982, Opplysninger fra

Faktaboks

Nils Holter