L. maler bilder med symbolske undertoner i gjennomarbeidede, rytmisk sikkert avveide komposisjoner der motivene ofte er forenklede menneskefigurer og abstrakte geometriske former. Koloritten er blond, ofte med grått, blekrødt, pastellblått og gult i harmonisk helhet. Resultatet er en personlig fargeholdning, tydelig allerede i hennes selvportrett fra 1937. L. arbeider mest med olje og gouache, f.eks. Kvinner i landskap (gouache 1963, Nasjonalgalleriet, Oslo), men hun har også vist fine kulltegninger. L.s verker viser innflytelse fra Cézanne.