F. henter sine motiver fra norsk natur og folklore. Særlig er han opptatt av Telemarks sagnverden og middelalderhistorie. Gjennom de mytologiske og historiske motivene tar han opp tidløse menneskelige og sosiale temaer, satt i sammenheng med vår tids problemstillinger. F. anvender stramt behersket naturalistisk formspråk og en mollstemt koloritt.