J.s tekstilbilder er applikasjoner. Striper av stoff i en harmonisk avtonet fargeskala, former sterkt stiliserte trær, blomster og fugler. Den samme fargeskala går igjen i J.s akvareller, men formspråket er her naturalistisk og motivet som oftest naturstemninger. Hun konsentrerer seg gjerne om værets og lysets skiftende spill på skylag og himmel. Fargene i atmosfæren klinger igjen i resten av naturutstnittet. J. arbeider også med rosemaling.