Faktaboks

Hans Ragnar Mathisen
Mathisen, Keviselie; Mathisen, Elle-Hánsa
Født
1. juli 1945, Narvik

I samarbeid med Nordisk Sameinstitutt i Kautokeino tegnet M. i 1975 et stort oversiktskart over Sameland, området fra Femunden i sør til Ishavet i nord. Kartet var i farger, hadde samiske, til dels eldre stedsnavn, og både navn og illustrasjoner var tegnet for hånden. Som same har M. engasjert seg i verdens urbefolkningsproblemer. Etter flere utenlandsreiser holdt han i 1979 en utstilling av portretter fra den fjerde verden i Etnografisk museum, Oslo. Hans motivkrets omfatter ellers landskaper, bl.a. et større antall litografier fra Finnmark, men særlig fra fjellområdene rundt Tromsdalstind og Tromsdalen, der han bodde til 1971. Han karakteriserer selv de fleste av sine bilder som naturalistiske, men med innslag av symbolisme og litt ironi. Han arbeider også med tresnitt, maler i olje og akvarell og skriver dessuten dikt og skuespill. M. var en av initiativtagerne til Samisk Kunstnerforbund og er også ansvarlig for gruppens grafikkverksted, som ble åpnet i Masi i 1981.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Eline Grimsø

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Masi

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Knut Lie Davidsen, Kåre Jonsborg og Egil Weiglin 1971–73
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Halvdan Ljøsne, Ludvig Eikaas og Arne Malmedal 1973–79 (et års permisjon)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens Kunstakademi, Oslos kunstfagstipend 1978
 • etterutdanningsstipend 1979
 • Lengre reise Canada, USA, New Zealand, Australia, Sørøst-Asia, India og Nagaland 1976–77
 • studieopphold Øst-Asia, Sørøst-Asia, Indonesia og India 1979–81

Stillinger, medlemskap og verv

 • Redaktør Sámi Ællin (Sameliv) 1975–76
 • redaktør Sámi Jahki (Samisk kalender) 1975, -83 (sammen med Knut Johnsen)
 • Medlem Oslo Sámiid Searvi, formann 1976
 • Nord-Norske Bildende Kunstnere, styremedlem 1982
 • Sámi Dáidda-cehpiid Searvi (Samisk Kunstnerforbund)

Priser, premier og utmerkelser

 • Premie i forfatterkonkurranse for skuespill, Festspillene i Nord-Norge, Harstad 1970

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Miljøbygget i Tana (1982)
 • Sámiid Vourkadavvirat (De samiske samlinger), Karasjok
 • Norsk kulturråd
 • Statens Kunstakademi
 • Troms fylke
 • Tana helsesenter
 • Namsos Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • Håndtegnet kart over samisk område i Finnmark, trykt i offset 1975

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1981
 • Nord-norske kunstutstilling, 1974-1975
 • Nord-norske kunstutstilling, 1981-1982
 • Samisk kunstgruppe, Gall. Alana, 1978
 • Sámi Albmot, Norsk Folkemuseum, 1978
 • Festspillene i Nord-Norge, Harstad, 1980-1981
 • Min Otna Dáidu, Tromsø Museum, 1980
 • Sápmi Ealla, vandreutstilling, 1981
 • Sámi Dáidda, vandreutstilling Karasjok, 1981
 • Sámi Dáidda, vandreutstilling Helsinki, 1981

Separatutstillinger

 • Nordisk sameinstitutt, Kautokeino, 1975
 • Portretter fra den fjerde verden, Etnografisk museum, Oslo, 1979
 • College of Chinese Culture, Taipei, Taiwan, Kina, 1980
 • Gall. Paletten, Tromsø, 1981
 • Orientalske bilder, Alta, 1982

Eget forfatterskap

 • A World Family, Portraits by Hans Ragnar Mathisen. Original Lithographies printed from Stones by the Artist, Oslo, 1978
 • Luleju, The story of a Sámi Siida and a River, Alta, 1981
 • Keviselie: Eallima govat, The Circle of Life, Kautokeino, 1982

Litteratur

 • Nesheim, A., Les Lapons, Oslo, 1970
 • Tromsø, 23.12.1975, (ill.)
 • Ersson, B., Sámit (Samer), Stockholm, 1977
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 27.11.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 30.11.1978
 • Gustavsen, J., i Nationen, 01.06.1979, (ill.)
 • Tromsø, 12.11.1981
 • Wynn, Aa., i Tromsø, 13.11.1981, (ill.)
 • Larsen, B. H., i Nordlys, 14.11.1981, (ill.)
 • Pollestad, E., i Nordlys, 18.11.1981