I samarbeid med Nordisk Sameinstitutt i Kautokeino tegnet M. i 1975 et stort oversiktskart over Sameland, området fra Femunden i sør til Ishavet i nord. Kartet var i farger, hadde samiske, til dels eldre stedsnavn, og både navn og illustrasjoner var tegnet for hånden. Som same har M. engasjert seg i verdens urbefolkningsproblemer. Etter flere utenlandsreiser holdt han i 1979 en utstilling av portretter fra den fjerde verden i Etnografisk museum, Oslo. Hans motivkrets omfatter ellers landskaper, bl.a. et større antall litografier fra Finnmark, men særlig fra fjellområdene rundt Tromsdalstind og Tromsdalen, der han bodde til 1971. Han karakteriserer selv de fleste av sine bilder som naturalistiske, men med innslag av symbolisme og litt ironi. Han arbeider også med tresnitt, maler i olje og akvarell og skriver dessuten dikt og skuespill. M. var en av initiativtagerne til Samisk Kunstnerforbund og er også ansvarlig for gruppens grafikkverksted, som ble åpnet i Masi i 1981.