Arbeidet for Norsk rikskringkasting, Fjernsynet fra 1962 med fast ansettelse fra 1966 til sin død. F. hadde der spesielle dekorasjonsoppdrag, hun arbeidet bl.a. med dukketeater, billedtepper o.l. og fikk benyttet sin skapende fantasi, humoristiske sans og skaperglede.