Faktaboks

George Johnstone
Født
Skottland

I kystbyene på Sørlandet forekom det på 1700-tallet at britiske håndverkere ble tilkalt til spesielle arbeidsoppgaver, der velstående oppdragsgivere ønsket en mest mulig tidsmessig utførelse. Den antagelig veletablerte skotske murmester J. ble i 1766 tilkalt av Mandals nyutnevnte sorenskriver Fridrichsen for å oppføre hovedbygningen i hans gårdsanlegg. Etter dette oppdraget bosatte J. seg i Mandal, der han virket som murmester. Siste gang han er omtalt i kildene er år 1800.

Skrivergården i Mandal er en murbygning forblendet med skotsk sandstein. Denne importerte stein muliggjorde bruk av dekorative klassisistiske detaljer som på denne tiden i Norge vanligvis ble utført som paneldekor i tre. Eksteriørmessig kan Skrivergården passere som en engelsk palladiansk villa, beslektet med samtidige skotske og engelske landresidenser. Hagefasaden er symmetrisk med midtrisalitt og trekantgavl. En høy rundbuet altandør med glassruter, flankert av to høye rette vinduer, gir det palladianske motiv. Med sin forankring i engelsk tradisjon er bygningen ganske unik i Norge. Foruten Skrivergården er enkelte andre av J.s arbeider kjent. De bekrefter at han har hatt en allsidig virksomhet en rekke steder. J. har også vært byggmester for Farsund kirke(1785). Det er en langkirke oppført i pusset mur med vesttårn og høyt valmtak.

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Norge

Utførte arbeider

 • Sorenskrivergården, Mandal, for sorenskriver F. Fridrichsen (1766)
 • Farsund kirke (1785, brent 1901 og gjenoppført i eldre murverk)
 • Fyrtårnet på Lindesnes (1799)
 • Tollboden, Kristiansand (1800)
 • Antatte arbeider: Andorsengården, Mandal
 • Prosjekter: Utkast til steinbro "ved Trondheim" (1787)

Litteratur

 • Koren, D., Omkring Lindesnes, (Kristiania, 1914, s. 123, 149 (ill.)
 • Scheen, D. L., Sørlandsarkitekturen, FNFB årbok, 1921, s. 91-94 (ill.)
 • Bugge, Chr. A., En Sørlandsby, (Kristiania, 1924, s. 68, 87, 104 (ill.)
 • Berg, Arno, Civil arkitektvirksomhet, Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1925, s. 4
 • Innberetning fra den antikvariske Bygningsnevnd, FNFB årbok, 1926, s. 87
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 35 (ill.)
 • Kavli, G., Norwegian Architecture, Oslo, 1951, s. 67 (ill.)
 • Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok registerbd., Sarpsborg, 1963, s. 335
 • Hauglid, R., Kavli, G., Byborgerens hus i Norge, Oslo, 1963, register s. 330 (ill.), m.fl.
 • Seland, J., En by og en bank, Kristiansund, 1967, s. 81
 • Lode, S., Husan, [Farsund, 1972, s. 6-10

Faktaboks

George Johnstone