A. var ansatt som assistent hos landbruksingeniør Tandberg i Trondheim 1885–86; assistent hos arkitekt Lars Solberg 1886–87; tegner hos trelast- og ferdighusfirmaet Jacob Digre i Trondheim 1887–93 og 1895–99; assistent hos Paurath H. Seeling i Berlin 1894–95; bygningsfører ved Frimurerlogen og Lademoen kirke i Trondheim 1899–1906; deretter eget arkitektkontor i Trondheim. Han var i en årrekke lærer ved Den tekniske aftenskole i Trondheim. Det er ikke kjent noen større produksjon fra A.s tid som selvstendig arkitekt. Det mest særpregete arbeidet var den 3200m2 store, temporære hovedbygningen for Den skandinaviske fiskeriutstilling i Trondheim (1908). Han uttalte om dette arbeidet at han hadde vært inspirert av byens gamle sjøhus, men de lar seg vanskelig spore i det langstrakte og basilikale anlegget med tverrskip og kuppel over krysset. Hans leiegårder skiller seg ikke nevneverdig ut fra sin samtids pussarkitektur.