Faktaboks

Ingvald Alstad
Alstad, Ingvald Otto
Født
20. mars 1867, Trondheim
Død
23. april 1914, Trondheim

A. var ansatt som assistent hos landbruksingeniør Tandberg i Trondheim 1885–86; assistent hos arkitekt Lars Solberg 1886–87; tegner hos trelast- og ferdighusfirmaet Jacob Digre i Trondheim 1887–93 og 1895–99; assistent hos Paurath H. Seeling i Berlin 1894–95; bygningsfører ved Frimurerlogen og Lademoen kirke i Trondheim 1899–1906; deretter eget arkitektkontor i Trondheim. Han var i en årrekke lærer ved Den tekniske aftenskole i Trondheim. Det er ikke kjent noen større produksjon fra A.s tid som selvstendig arkitekt. Det mest særpregete arbeidet var den 3200m2 store, temporære hovedbygningen for Den skandinaviske fiskeriutstilling i Trondheim (1908). Han uttalte om dette arbeidet at han hadde vært inspirert av byens gamle sjøhus, men de lar seg vanskelig spore i det langstrakte og basilikale anlegget med tverrskip og kuppel over krysset. Hans leiegårder skiller seg ikke nevneverdig ut fra sin samtids pussarkitektur.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Louise Emilie Steen
 • Mathias Olaus Alstad

Utdannelse

 • Elev ved Trondheim tekniske læreanstalt, bygningstekniske linje 1882–85
 • Technische Hochschule i Berlin 1893–94

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend for teknikere 1895 for å studere ved tekniske aftenskoler o.l

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • A. er representert i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Utførte arbeider

 • (Alle i Trondheim) Medarb. hos ark. Karl Norum ved Mathesongården, Olav Trygvasons gt. 14
 • Og ved Britannia Hotel, (begge ca. 1890)
 • Egne arbeider: Hovedbygningen
 • Og Fiskekjøkkenet ved Den skandinaviske fiskeriutstilling (1908)
 • Leie- og forretningsgård Kongensgt. 86 (1911)
 • Leiegård Elgesetergt. 35 (1913)
 • Haandverkernes bank og sparekasse, Cicignons plass (1914)

Litteratur

 • Trondhjems tekniske Læreanstalt. Festskrift 1870–95, Trondheim, 1895, s. 72
 • Teknisk Ukeblad, 1895, s. 178
 • Teknisk Ukeblad, 1908, arkitektavd. s. 33–35 (ill.)
 • Adresseavisen, 23.04.1914
 • Folketidende, Trondheim, 23.04.1914
 • Nidaros, 24.04.1914
 • O. Alstad, Trondhjemsteknikernes matrikkel, Trondheim, 1916, s. 56
 • I. Pedersen, Smaksskiftninger i trøndersk arkitektur 1780–1910, Trondheim, 1956, s. 34–36 (ill.)

Arkivalia

 • Register over art noveau arkitektur, AA