B.s produksjon består dels av tepper vevd i kunstvevgarn i flere farger, dels av tepper i sauesvart ull med hvit og brun uspunnet ull. B. vil formidle inntrykk og opplevelser fra reiser, bøker, møter med mennesker o.lign. og er følgelig figurativ og ofte fortellende. Det naivistiske helhetsinntrykk i de fortellende teppene, kommer fram gjennom forenklede figurer spredd løst over en ikke romlig definert flate, f.eks. i Ved den gamle Stadsport, og H.M.Kongens garde (1977). Teppene i sort-hvit ull har størst uttrykkskraft og enhet mellom materialer, form og innhold. Noen ganger går det figurative over i det rent dekorative som f.eks. i Osen og Livsringen.