F. slo seg ned som privatpraktiserende arkitekt i Bergen, sammen med arkitekt Hanssen 1876–79; deretter eget arkitektkontor. Han var en av de mest benyttede arkitektene i Bergen på slutten av 1800-tallet. Han laget bl.a. bygningstegninger for den tids største byggmester/murmester i Bergen, J.G. Nielsen. Alle F.s bygninger er i nyrenessanse. I 1880-årene utførte han de fleste og sine beste arbeider, bl.a. bygninger med mange fine klassiske detaljer i den nedre del av Parkveien. En av dem, murvillaen, Parkv. 9, er en av de beste og rikest dekorerte nyrenessansebygg i Bergen. Hans arbeider fra 1890-årene er av mer varierende kvalitet og kan til sine tider bli overlesset av dekorative detaljer.