Faktaboks

Mathilde Dietrichson
Dietrichson, Johanne Mathilde
Født
12. juli 1837, Christiania
Død
28. november 1921, Kristiania

Selvportrett. 1890

Nasjonalmuseet.

Professor Lorentz Dietrichson. 1863

Nasjonalmuseet.

Sittende ung dame med broderi. 1891

Nasjonalmuseet.

Studietiden i Düsseldorf, der D. utdannet seg til portrett- og genremaler, ble bestemmende for henne. Læreren Otto Mengelberg, var ingen stor maler. Hans bilder er preget av et sentimentalt uttrykk og en ensformig koloritt. D. klaget over hans vekt på overmalinger. I motsetning til mannlige nasjonalromantikere valgte D. og andre kvinnelige düsseldorfere portrett og genre som motiver, ikke landskap og motiver fra norsk folkeliv. Hun stilte ut i Christiania Kunstforening første gang i 1858, og senere jevnlig fram til 1891. 1862–66 bodde D. i Roma, der hennes eneste barn ble født. Hun malte lite, men et ungdomsportrett av Lorentz D. 1863 (NG) og et iøynefallende friskt selvportrett 1865 (Oslo Bymuseum) er malt i denne tiden. D. hadde sin rikeste periode som kunstner 1866–75, da hun bodde i Stockholm. Hun malte en rekke større genremotiver, stilte ut i Christiania Kunstforening og Kungliga Akademien og solgte. Kvinner og barn er hovedaktører i bilder med historisk, eksotisk (italiensk folkeliv) eller høyborgerlig innhold. Figurene opptar det meste av lerretet, fargene er varme, konturene myke, uttrykket er blidt, sentimentalt, ofte humoristisk. Til de mest vellykte hører Ophelia (1866) som ble vist på Den skandinaviske utstilling i Stockholm samme år, Ung mors besøk (1869), vist på Den Nordiske Utstilling i Göteborg dette året, og I valet og Qvalet malt i Roma (1870). Under oppholdet i München 1875–77 fikk hennes sentimentale genremaleri, som var en viktig retning i mellomeuropeisk maleri, ny næring under Fr. Defreggers veiledning. Et skriftemål, Sigarrøkende gutter, En ung kunstner og Mesters datter utstilt på Verdensutstillingen i Paris 1878 er malt i denne perioden. Etter München-oppholdet bodde D. i Kristiania.

I 1880-årene opptok D. til en viss grad impulser fra naturalismen, koloritten ble lysere, malemåten friere, men hun fornyet i liten grad motiver og uttrykk, slik bilder som Gamle minner og Et samvittighetsspørsmål viser. D. kom i sentrum for interessen under kunstnerstreiken i 1881, da et av hennes bilder vakte Erik Werenskiolds harme pga. den høye pris Kristiania Kunstforening hadde satt på det.

Foruten genremotivene malte D. akvareller, mest under reisene i Europa og Orienten. Det er landskaper som er gjengitt med stor dyktighet, frihet og nærhet til motivene. D. har også utført interiører fra svenske slott. Hun har illustrert Lorentz D.s bøker Fra min vandringstid og Svundne Tider. D. malte en serie portretter av sin mann, 1863 (NG), 1871 (Nationalmuseum, Stockholm), 1883 (Oslo Bymuseum), 1901 (Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim) og 1902 (Universitetet i Oslo).

Familierelasjoner

Datter av

 • Honoratus Bonnevie, borgermester
 • Sophie Augusta Baumann

Gift med

 • 1862 med Lorentz Dietrichson, professor

Utdannelse

 • Tegneundervisning hos David Arnesen i Chra.
 • elev av Otto Mengelberg i Düsseldorf 1857-61
 • Kungliga Akademien i Stockholm 1866–69 og samtidig elev av akvarellmaleren Albert Theodor Gellerstedt
 • hos Franz von Defregger i München 1875–77
 • kortere perioder elev av Julius Schrader i Berlin i 1862 og av Charles Chaplin i Paris i 1870-årene

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Düsseldorf 1857–61
 • Stockholm 1866–75
 • D. fulgte sin mann på tallrike studiereiser: Tyskland og Nord-Italia 1862
 • Orienten og Italia 1869–70
 • München 1875–77
 • Paris 1878
 • Hellas, Orienten og Italia 1880–81
 • Ungarn og Italia 1896-97
 • Nord-Italia 1899
 • England og Skottland 1900
 • Roma 1910–11

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet med to malerier og to tegninger
 • Oslo Bymuseum med med fire malerier og tre tegninger
 • Nationalmuseet, Stockholm med to malerier
 • Göteborgs Konstmuseum med et maleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1883-1886
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1977
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1865
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1866
 • Nordisk utstilling, Göteborg, 1869
 • Nordisk utstilling, Gøteborg, 1881
 • Nordisk utstilling, København, 1872
 • Nordisk utstilling, København, 1888
 • Kungliga Akad.utstilling, Stockholm, 1868
 • Kungliga Akad.utstilling, Stockholm, 1870
 • Kungliga Akad.utstilling, Stockholm, 1873
 • Kungliga Akad.utstilling, Stockholm, 1875
 • Verdensutstillingen, Wien, 1873
 • Kunstnerforeningens utstilling, 1877
 • Kunstnerforeningens utstilling, 1887
 • Verdensutstillingen, Paris, 1878
 • Jub.utstillingen, 1914
 • Kvinnen og Kunsten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975

Separatutstillinger

 • Minneutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922

Portretter

 • Selvportretter 1865 (Oslo Bymuseum), 1890 (NG)

Litteratur

 • Ill. Tid., København, 1873
 • Ny ill. Tidning, Stockholm, 1875
 • Svenska Målares Taflor, Stockholm, 1875
 • Ny illustreret Tid, (Kristiania, 1879
 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand. Hans Liv og Værker, Christiania, 1878-1879, s. 81
 • Aftenbladet, 29.10.1880
 • Bergens adresse-contoirs efterretninger, 1880, nr. 259 a
 • Morgenbladet, 07.11.1886
 • Aftenposten, 29.03.1887
 • Hjemmets- og Arbeiderens Ven, (Kristiania, 1890, nr. 49
 • Folkebladet, 1897, nr. 7
 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og Værker, (Kristiania, 1899, s. 53, 57
 • Thrap, D., Familien Bonnevie, (Kristiania, 1900, s. 15
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904-1907, bd. 1, s. 238, bd. 2, s. 113
 • Urd, 30.03.1912
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1913, s. 268
 • Urd, 21.07.1917
 • Dietrichson, L., Svundne Tider, (Kristiania, 1899-1917, bd. 2, s. 249–51, 335–99
 • Werenskiold, E., Kunst. Kamp. Kultur, (Kristiania, 1917, s. 47
 • Aftenposten, 06.12.1921
 • Haug, K., i Aftenposten, 28.02.1922
 • Harbitz, A., Nyopdagede malere, (Kristiania, 1923, s. 57–72
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 3, s. 330–31
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 64, 88, 104, 136
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20 århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 116
 • Høstutst. kat., 1977

Faktaboks

Mathilde Dietrichson