M. ville egentlig bli grafiker. Etter å ha arbeidet lenge med denne uttrykksformen begynte han å tegne. I M.s senere år var han spesielt kjent for litografier og tegninger fra gamle strøk i Oslo, f.eks. Enerhaugen og Akerselva.