Faktaboks

Øystein Vesaas
Født
1. januar 1883, Vinje
Død
28. september 1969, Vinje

I studietiden på SHKS forsøkte V. seg både som maler og billedhugger, men konsentrerte seg senere om maleriet. For det meste malte han landskaps- og dyremotiver fra Vest-Telemark. Sin bakgrunn som rosemaler fikk han fra Carl Børresen, og senere ved å kopiere eldre rosemalere fra hele fylket på studiereiser sammen med Rikard Berge fra århundreskiftet og fremover, senere også på egen hånd. V. søkte å utvide rosemalingens abstrakte motivverden ved bruk av todimensjonale figurer av geometrisk og organisk art, av og til kombinert med ulike klassiserende elementer. Denne tankegangen preger også hans treskjærings- og snekkerarbeider. Som en overordnet målsetting for det hele lå tanken om en nasjonal stil innen dekorasjonskunsten med røtter både til norsk folkekunst og klassisk europeisk ornament- og dekorasjonskunst. V. forsøkte dermed å føre videre arbeidet fra Lars Kinsarvik spesielt og norsk dekorasjonskunst generelt. På bakgrunn av sine etter hvert omfattende kunnskaper om norsk folkekunst har V. fått langt større betydning som populærvitenskapelig forfatter enn som kunstner. Trebindsverket Rosemaaling i Telemark står som et av de betydeligste arbeider innen folkekunstforskningen, og innbrakte ham Fridtjof Nansens pris 1960.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Signe Øysteinsdotter Midtbø (1846 - 1926)
 • Tarjei Olavson Vesaas (1836 - 1900)

Utdannelse

 • Elev av snekker og rosemaler Carl Børresen, Vinje, vinteren 1898-99
 • elev av Harald Brun, Kra. 1905
 • SHKS under Karl Holter, Eivind Nielsen, Wilhelm Peters og Lars Utne 1911, 1913-14, (1916?)
 • Kunstnernes Studieskole, Kbh. under Johan Rohde vinteren 1912

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Paris, London, Amsterdam og Köln høsten 1912
 • Sthm. 1920, -46
 • Studieopphold i Kbh. vinteren 1912

Priser, premier og utmerkelser

 • Fridtjof Nansens pris 1960

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Malte interiørdekorasjoner, Nesland kirke, Vinje 1928
 • Fylkesmuseum for Telemark og Grenland, Skien
 • Lårdal bygdemuseum, Tokke

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Telemark fylkes handelsstevne, 1962
 • Vinjeutst., 1966

Kollektivutstillinger

 • Vinjeutst., 1932

Faktaboks

Øystein Vesaas