Faktaboks

Eindride Slaatto
Slaatto, Oddmund Eindride
Født
11. juni 1896, Røyken
Død
25. februar 1963, Drammen

Etter å ha virket kort tid i Røyken fra 1920, slo S. seg i 1925 ned som arkitekt i Oslo, hvor han bygde opp et av landets største arkitektkontorer.

Han slo for alvor gjennom med den pussede De-No-Fa-gården i Oslo (1930 - 31). Denne fikk Houens fonds pris 1933, og S. ble betraktet som en ledende ekspert på forretningsbygg. Han oppførte flere funksjonalistiske forretningsgårder. Blant disse står Grensen 15 i Oslo i første rekke, selv om denne ikke ble oppført helt etter S.' intensjoner. Han var også virksom som leiegårds- og villa-arkitekt. Hans kanskje beste enebolig er Ivar Aasens vei 19 i Oslo i upusset tegl. I samme materiale bygde S. et stort antall leiegårder på Kampen i Oslo (1933 - 34). Disse skiller seg fordelaktig ut fra mye av det øvrige massebyggeri fra denne tiden. Fellestrekk for S.' funksjonalistiske arbeider, som særlig utmerker de her nevnte arbeider, er en sikker sans for proporsjoner, som muliggjør raffinerte vindusløsninger og lys/skyggevirkninger som gir liv til selv store fasader. Byggningsvolumet framtrer gjerne som sammensatt av mange klart definerte bygningsledd. Eleganse er et stikkord som karakteriserer S.' arbeider fra mellomkrigstiden. I 1937 slo S. seg ned i Gol og ti år senere på Hønefoss. Hans arbeider fikk en mer nasjonal karakter, inspirert av eldre norsk trearkitektur. Han arbeidet mye med landbruksbebyggelse, både med nybygg og ombygninger, og var meget interessert i det håndverksmessige ved byggearbeidet. S. var en sterk personlighet, og trolig en av de utpregede kunstnernaturer i den norske arkitektstand. Han var da også virksom som maler, deltok i utstillinger og utførte dekorative oppdrag.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Thora Juliane Lovise Askestad (1868 - 1956)
 • Nils Olsen Slaatto, lærer, kirkesanger (1868 - 1923)

Gift med

 • 1921 med Anine Wollebæk (f. 1899)

Utdannelse

 • Handelsgymnas
 • hospitant arkitektavdelingen Norges Tekniske Høyskole 1917 - 20

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Italia 1922 - 23

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1931
 • Jurymedlem konkurranse ny telefonkiosktype 1933
 • medlem Oslo Arkitektforenings stipend komité 1933, representant i komité for utredning av Oslo bys farvelegging 1935

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykning Røyken gravkapell (1925)
 • Takmaleri oppgangen til Riddersalen, Studentersamfundet i Trondheim
 • Dekor peisestue, Rolid gård, Biri

Utførte arbeider

 • Leiegårder, Drammensvn. 82 B og D, Oslo (1928) sammen med Reidar Sveaas
 • Leiegårder, Colletts gt. 4 (1929) og 6 (1930), Oslo
 • Leiegård, Stensgt. 36 B, Oslo (1930), sammen med Reidar Sveaas
 • Oslo Ridehus, Drammensvn. 131, Oslo (1928 - 29)
 • Orgelprospekt, Røyken kirke, Oslo (1930)
 • Leiegård, Nobels gt. 37, Oslo (1930)
 • Leiegård, Sigurds gt. 16, Oslo (1930) sammen med Reidar Sveaas
 • De-No-Fa-gården, Prinsens gt. 2, Oslo (1930 - 31)
 • Forretningsgård, Akersgt. 32, Oslo (1932)
 • Villa Ivar Aasens vei 19, Oslo
 • Villa, Wolffs gt. 5, Oslo (1932)
 • Enebolig, Åsryggvn. 4, Oslo (1932)
 • Tinghuset, Ål (1933)
 • Sundre Hotel, Ål (1933)
 • Boligblokker for Kampen Byggeselskap, Bøgt., Nittedalsgt., Normannsgt., Skedsmogt., Telemarksvingen, Trysilgt. og Vestbygt., Oslo (1934)
 • Villa, Hoffsjef Løvenskioldsvei 58, Oslo
 • Villa, Abbedikollen 28, Oslo
 • Internat, Lien landbruks- og husmorskole, Torpo (1937)
 • Forretningsgård Grensen 15, Oslo (1937-38)
 • Fylkeshuset, Drammen fullført av Bjarne Thinn Syvertsen (ca. 1938)
 • Lillehammer-utstilling og Halingdalsutstillingen
 • Herredshuset, Hole (1956)
 • Strømsoddbygda kapell, Norderhov (1957)
 • Skogsarbeiderbolig ved Bergsund
 • Fylkesskolene i Nesbyen og Ringerike
 • St. Franciskus kirken, Det katolske hospital, Hønefoss
 • Sysselmannsgården, Longyearbyen
 • Røykens Bank A/S, Røyken
 • Hverven gård, Nordrerhov
 • Fjøsvika gård, Ådal
 • Prosjekter: Restaurant på Løkkeåsen, Oslo (1931) sammen med Eyvind Mostue
 • 3. premie konkurranse Studentersamfundet i Trondheim (1927) sammen med Reidar Sveaas
 • Ekstrapremie konkurranse dekorasjon til Haandverkersalen, Kristiania Haandverks- og Industriforening