Faktaboks

Henrik Backer
Backer, Hans Henrik Sartz
Født
20. september 1865, Lillestrøm
Død
21. januar 1948, V. Aker (Oslo)

B. var bosatt i hovedstaden hele sitt liv, bortsett fra 1873–79, da han bodde i Bodø, og der han mottok impulser fra landskapsmaleren Gunnar Berg. Han foretok senere en rekke studiereiser til Nord-Norge og debuterte på Jubileumsutstillingen i Tromsø 1894.

I sine unge år var B. vesentlig en jevnt dyktig naturalistisk landskapsmaler. Hans spesialitet var vinterbilder, ofte motiver fra Nordland sett i rykende snefokk. Etter hvert viet han seg mer til dekorasjonsmaleriet og utførte flere større dekorative oppdrag. Som teatermaler virket han først sammen med Otto Sinding ved Centraltheatret 1899–1900, senere ved Det Norske Teatret og Chat Noir. Han tegnet også møbler og arbeidet for smakfull og rimelig hjemmeinnredning. Endelig utførte han plakater, bl.a. for Studentersamfundet. Spesielt etter første verdenskrig ble B.s kunst preget av hans interesse for det Christiania som var i ferd med å forsvinne. Han malte en lang rekke bilder fra hovedstadens gamle bydeler, spesielt fra Vika, de fleste utført i akvarell i en bred, noe uvøren teknikk. I sitt kanskje mest kjente dekorative arbeide, utsmykningen av Rosenborg kino (1937), levendegjorde han det gamle Hegdehaugen.

B. assisterte ved monteringen av den norske avdeling på Verdensutstillingen i Paris 1889 og fikk senere ansvaret for en lang rekke større utstillingsarrangementer i inn- og utland, bl.a. i Skien 1891; Tromsø 1894; Bodø 1895; Kulturhistorisk utstilling Bygdøy 1901; Drammensutstilling 1901 og 1911; Den internasjonale Skiutstilling og Landbruksutstilling Kristiania 1907; Skandinavisk utstilling i Trondheim og Kristiania 1908; Norsk utstilling, Aarhus 1909; arkitektutstilling Gjøvik 1910; Jub.utstilling1914 (skogbruksavd., Selskapet for Norges Vel, Nordlands Amts avd., Kulturhist. avd. og Sjøfartsavd.); videre Flyutstilling 1918; Norsk-amerikansk utstilling og bilutstilling 1919; Bygningsutstilling 1920 og Elektrisitetsutstilling 1929, alle i Oslo.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johan Fredrik Backer, fiskeriskolebestyrer (1839 - 1906)
 • Josefine Mathilde Thrane (1841 - 1886)

Gift med

 • Ø Aker Oslo med Dagny Berntzen, skuespiller (25.09.1879 - 30.09.1964)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, først ca. 1880–84, fra 1890 under Wilhelm Peters (maleri) og Mathias Skeibrok (tegning)
 • B. var elev av marinemaleren Hjalmar Johnsen i Stavern 1888 (-89)
 • tegnet i 5 måneder ved akademi i Paris 1889 (-90)
 • og malte et halvt års tid med sin slektning Harriet Backer i begynnelsen av 1890-årene
 • Deretter malte han i to år med Eyolf Soot
 • endelig i flere år med Otto Sinding som var den av lærerne han følte seg mest knyttet til

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Belgia 1885
 • Danmark 1888
 • Frankrike 1889–90 og ca.1895–96
 • Sveits 1889
 • England 1890
 • Sverige 1897
 • Berlin 1899 og 1906

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenestmedalje i gull 1935
 • Ridder av Den gyldne gris

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • B. utførte kartonger til glassmalerier i Aurskog kirke (1919)
 • Dekorasjoner til Restaurant Olympen (1928)
 • Traktøren (1929)
 • Rosenborg kino (1937) (tilh. Oslo Bymuseum, deponert Hegdehaugen gymnas), alle i Oslo
 • Frisen med motiver fra innseilingen til Kristiania i Christiania Roklubs festlokaler i Kongen er utført ca. 1901–02
 • Oslo Bymuseum med 23 akvareller og en del fargelitografier fra hovedstadens eldste bebyggelse samt dekorasjonene til Rosenborg kino
 • Teatermuseet, Oslo
 • Oslo Kommune (Akershus, formannskapssekretærens kontor)
 • Elverum Kunstgalleri (Fra veien til Asmieres, Paris 1889)
 • Bodø Faste Galleri
 • Uvær, Jotunheimen, som var utstilt hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo 1901, ble solgt til kong Oscar 2.
 • Snefokk til National Liberal Club, London

Illustrasjonsarbeider

 • 1896, Per Skrædder og Føderaadsgubben til Juleaften
 • Det Kristiania som forsvinder (Efter 10 akvareller av H.B.), Kristiania 1924

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1900
 • Høstutstillingen, 1902
 • Høstutstillingen, 1916
 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1945
 • Tromsø, 1894
 • Tromsø, 1904
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1890
 • Plakatutstilling, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1916
 • Høstutstillingen gjennom 25 år 1882–1927, Kunstnernes Hus, 1932
 • Teaterutstilling, 1939
 • Oslo Kunstforening
 • Tegning-utstilling, Kunstnernes Hus, 1941
 • Bergen, Stockholm og København

Separatutstillinger

 • Glassmester Finn Hansen, Kristiania, 1919

Portretter

 • 1912-05-16, Portr. tegning av Chr. Krohg, i Tidens Tegn
 • Portr. maleri av Alfred Hammarbæck

Litteratur

 • Krohg, Chr., i Jul, 1900, s. [17–18]
 • Farmand, 1901, s. 702, 704 (portr.foto)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1908, bd. 2, s. 321–22
 • Hvem er Hvem?, (Kristiania, 1912
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1930
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1934
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1938
 • Krohg, Chr., i Tidens Tegn, 16.05.1912
 • Tidens Tegn, 20.09.1915
 • Haug, K., i Aftenposten, 15.01.1916
 • Tidens Tegn, 04.06.1919, (ill.)
 • With, N., Ill. Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1920, s. 55
 • Nygård Nilssen, A., Moderne norsk veggmaleri, Oslo, 1928, s. 124
 • Kunst og Kultur, 1933, s. 51
 • Kunst og Kultur, 1963, s. 31
 • Aftenposten, 13.09.1935
 • Morgenbladet, 20.09.1935
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 213
 • Aftenposten, 09.12.1936, (nr. 621, portr.foto)
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 19.09.1940
 • Vibe, I., i Urd, 1940, s. 1168–69, 1183
 • Vem är Vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 610
 • St. Halvard, 1942, s. 178 (ill.)
 • St. Halvard, 1947, s. 181 (ill.)
 • Vestre Akers Blad, 06.11.1943, (port.tegn. av Sigholt)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 11 (ill.)
 • Nekrolog, i Dagbladet, 22.01.1948, (portr.foto)
 • Schulerud, M., Norsk Kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Christiansen, R.T., Kolsrud, O., Boka om Land, Oslo, 1962, bd. 3, s. 487 (ill.)
 • Ytreberg, N.A., Tromsø bys historie, Trondheim, 1962, bd. 2, register s. 620
 • Haugstøl, H., i Aftenposten, 16.09.1965, (2 ill. + portr.foto)
 • Coldevin, A., Bodø by 1816–1966, Bergen, 1966, register s. 563
 • Akersgaten, Oslo, 1967, s. 224
 • Bygdebok for Aurskog og Blaker, Hamar, 1968, bd. 3, s. 638
 • Christie, S., Christie, H., Akershus, Oslo, 1969, bd. 2, register
 • Kirkeby, B., Nannestad bygdebok, Nannestad, 1971, bd. 4, s. 770
 • GSL, Oslo, 1972, bd. 1, spalte 1237
 • Schilbred, C.S., Slekten Backer fra Holmestrand, Oslo, 1972, register
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 1, s. 360
 • Christiania Roklub 100 år, Oslo, 1977, (portr.foto), (1878–1978), 6 reproduksjoner av B., folder utg. av Chr. Bank- og Kreditkasse

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv, B.s biografiske opptegnelser med avskrifter av avisanmeldelser, to stipendieansøkninger m.m.

Faktaboks

Henrik Backer