Faktaboks

Maarten Juvet
Juvet, Morten
Født
18. mars 1953, Holmestrand

Primstav

/Nasjonalmuseet.

Tilbake til dagen. 1986

/Nasjonalmuseet.

J.s uttrykksform speiler innflytelse fra dadaisme, pop-kunst og fotorealisme, og fra 60- og 70-årenes ungdomskultur generelt. Gjennom tegninger, collager, montasjer, assemblager og malerier kommer ofte et ironisk og anarkistisk samfunnssyn til uttrykk, slik det var vanlig i 1960-årenes internasjonale kunststrømninger. I Industrial design - Ode til Man Ray (1974) spores dadaismens innflytelse i en konstruksjon som funksjonsmessig syns ubrukelig. Så vel samfunnet generelt som aspekter ved det etablerte kunstliv angripes i denne typen arbeider. Foruten trekk fra undergrunnskulturen utnyttes virkemidler fra reklame og tegneserier. Innholdet formidles likevel på billedkunstens premisser, og med årene spiller det rene maleri en stadig større rolle i J.s produksjon. Inspirasjon fra fotografi anes riktignok også, men det siktes gjerne mot andre virkninger enn den fotorealisme som kjennetegner arbeidene av bl.a. Dag Fyri og Terje Moe. Kolorittens betydning for J.s uttrykksform er særlig tydelig i hans gouacher med innslag av collage og sprøyteteknikk. Da han i 1978 viste slike i Oslo, bestod motivene av portretter av motkulturens helter, f.eks. Begrav meg levende i en blues (Janis) eller Pønk (begge 1978). Gjengivelser av Frihetsgudinnen, ryttermonumenter og de første astronauter ble omformet til anti-monumenter. Her tiltrekkes imidlertid oppmerksomheten like mye av den frie, ekspressive uttrykksformen som av innholdet. I flere store malerier ble det ledige, maleriske anslaget tilført markante innslag av fotorealisme. Virkningen oppnås her gjennom en karakteristisk opprading av småbilder på den samme flaten, som i kolossale fotoalbum. De enkelte motiver kan forbindes og assosieres mer eller mindre fritt, og utgangspunktet fins trolig i tegneserier og i nyhetsmagasinenes sider med fotoreportasje. Slik fremstiller Det store løvetannbildet (1980) løvetann som vokser opp for deretter å visne. Fremstillingens småbilder nærmer seg en filmatisk sekvens, og maleriet kan tolkes som en hyllest til naturens livskraftige uregjerlighet, og til det ukuelige overskuddet i menneskets psyke. I andre større malerier, til dels formet som sirkler og lunetter, har J. skildret verdens truede økologiske balanse. Han har skapt parafraser over masseproduserte malerier og i større portretter skildret seg selv og enkelte jevnaldrende kolleger. Sammen med to av disse, Petter Brønn og Magne Rudjord, dannet J. høsten 1975 Gruppe Elg, som senere har presentert seg på utstillinger i Bergen, Oslo og Trondheim. Medlemmene har gått sammen på Kunstakademiet og gir uttrykk for samme anarkistiske ideologi. Gruppen arbeider med collage, assemblage og konseptkunst, foruten med mer tradisjonelle billedformer. Humor og satire inngår i deres til tider krasse angrep på samfunnsforeteelser. Istedenfor presentasjoner bare av beslektede enkeltarbeider, legger gruppen vekt på en samlet virkning av de ulike gjenstandene. Mens Rudjord fremstår som gruppens estetiker og Brønn som dens mest konsekvente og internasjonalt orienterte eksperimentator, er J. gjerne den mest utpregede maleren og tegneren i tradisjonell betydning. J.s kunstsyn har kommet til uttrykk i uttalelser om at kunstnere til tider bør gå over i annen virksomhet, og han har stilt seg skeptisk til billedkunstens muligheter for anvendelse i direkte politisk sammenheng.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole D. Juvet
 • Majen Syvertsen

Gift med

 • Dorthe Herup

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Hokksund

Utdannelse

 • Kunstskolen i Trondheim under Ove Stokstad og John Anton Risan 1971-72
 • Vestlandets kunstak. under Kåre Tveter 1972-73
 • Statens Kunstakademi, under Ludvig Eikaas, Victor Lind, Per Richard Olsen og Arne Malmedal 1973-78

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Thomas Fearnleys Minnestipend 1975
 • Houens legat 1977
 • 3%-fondets stipend 1978
 • Therese og Anton Klaveness reisestipend 1979
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1981-83

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Morgenbladets Pris 1980

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Galleri F 15s venner

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Holmestrand samfunnshus, 1972
 • Gall. I, Bergen, 1974
 • Gall. I, Bergen, 1978
 • Gall. 27, Oslo, 1978
 • Holmestrand Kunstforening, 1980
 • Drammen Kunstforening, 1980
 • Gall. Modum, 1981
 • Låven, Drammens Kunstforening, 1981

Gruppeutstillinger

 • Stockholm, 1979
 • Nürenberg, 1979
 • Gall. Landsforeningen Norske Malere, Oslo, 1980
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • IFK-Galleriet, Trondheim, 1976, i Gruppe Elg:
 • Gall. I, Bergen, 1977
 • Gall. 7, Oslo, 1977
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1979
 • Trondheim Kunstforening, 1979
 • Bergen Kunstforening, 1982

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1974
 • Høstutstillingen, Oslo, 1976-1981
 • Østlandsutst., 1980

Portretter

 • Malt selvportrett gjengitt i Laagendalspalte 9.9.81

Eget forfatterskap

 • Juvet, M., Brønn, P., Rudjord, M., Gruppe elg, Kunstnernes Hus, 1978, katalog

Litteratur

 • Flor, H., i Bergens Tidende, 12.02.1974
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 28.04.1977
 • i Aftenposten, 15.09.1978
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 25.09.1978
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 63
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 59, 195
 • Flor, H., i Dagbl., 18.01.1979, (ill.)
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 18.01.1979
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 19.01.1979
 • Klassekampen, 22.01.1979
 • Dvergsdal, A., i Demokraten, 26.01.0001
 • Gulliksen, B. Melbye, Sørensen, G., B., Johnsrud, E. H., Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, s. 30, 31 (ill.), 40-41 (ill.)
 • Reistad, G. R., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 11.10.1980
 • Reistad, G. R., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 11.02.1981
 • Bygdep., Vikersund, 10.02.1981
 • Laagendalspalte, 09.09.1981
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 27.02.1982

Faktaboks

Maarten Juvet