Faktaboks

Hans Ødegaard
Født
30. mai 1876, Norderhov
Død
1. mars 1943, Oslo

Skraphandel i Vaterland. Hans Ødegaard. 1903. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Dr. Alexander Malthe. Hans Ødegaard. 1925. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Maleren Henrik Sørensen. Hans Ødegaard. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Maleren Rudolph Thygesen. Hans Ødegaard. 1911. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Spansk danserinne. Hans Ødegaard. 1912. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Ø. arbeidet som fotograf på Hønefoss fra han var 17 år, til han i 1897 begynte å male under veiledning av Fredrik Kolstø. Hans debut på Høstutstillingen 1898 med et portrett, vakte oppmerksomhet. De følgende år deltok Ø. med landskaper og interiører. Omkring 1900 tok Ø. opp motiver fra Kristianias østkant, som i sin bredpenslede realisme og brunstemte koloritt er beslektet med Ivar Lund, Thorolf Holmboe og Severin Grandes malerier fra samme tid. Fra 1903 er Skraphandel i Vaterland (Nasjonalgalleriet, Oslo). Kunstnergruppe (1905, Drammens Kunstforening Faste Galleri) regnes som Ø.s hovedverk. Med sin faste modellering, brede strøk og tunge farger er bildet karakteristisk for gruppen av danskskolerte norske kunstnere ved århundreskiftet. Ø. tilegnet seg etter hvert en lysere fargebruk, og bestrebet seg på å forene en impresjonistisk lysbehandling med en fast, dekorativt forenklet form. Disse trekk er fremtredende i bilder malt i Rocca di Papa 1908-09 (eksempler Drammens Kunstforening Faste Galleri og Trøndelag Kunstgalleri). Sammen med Oluf Wold-Torne fikk Ø. i 1911 i oppdrag å lage glassmalerier til Bragernes kirke. Glassmaleriene var tenkt utført som kopier etter franske forbilder, og i oktober-november 1911 kopierte Ø. og Wold-Torne glassmalerier i katedralene i Paris, Reims og Chartres. Glassmaleriene i Bragernes kirke ble imidlertid utført som frie komposisjoner 1912-13, hvor elementer fra eldre norsk dekorativ kunst var med på å prege utformingen. I 1921 stilte Ø. ut i Kunstnerforbundet. Han viste arbeider malt under opphold på Sørlandet, ved den franske Riviera og fra Italia. Kritikerne fremhevet hans sjeldne komposisjonsevne og berettertalent, men hadde innvendinger mot koloritten, som kunne være krittet.

Ø. var en søkt portrettmaler. Portrettet av maleren Ivar Lund (Nasjonalgalleriet) er fra 1902; et tidlig arbeid er også Henrik Sørensen (Nasjonalgalleriet). Dr. Malthe (Nasjonalgalleriet) er malt i 1925. Ø. laget også grafikk, vesentlig raderinger. På sine reiser foretok Ø. inngående studier både av norsk og utenlandsk kunst, spesielt var han opptatt av italiensk maleri. Han ervervet seg en enestående samling russiske ikoner, som han skjenket Ringerike museum Ø. fikk i oppdrag å arrangere den eldre historiske del av norsk kunst på Jubileumsutstillingen 1914. Han trakk der fram malere som Johannes Flintoe, Mathias Stoltenberg, Peder Balke og Lars Hertervig, som inntil da hadde vært lite påaktet. Gjennom sin bok om Stoltenberg og Hertervig fra 1914 og artikler og foredrag i tilknytning til Jubileumsutstillingen, skaffet Ø. de to kunstnere en varig plass i norsk kunsthistorie. Ø. var høyt respektert av sine kolleger og innehadde flere tillitsverv. Han var en av grunnleggerne av Kunstnerforbundet i 1910.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Berte Sørsdal
 • Narve Ødegaard, gårdbruker

Utdannelse

 • Elev av Fredrik Kolstø, Kristiania 1897-98
 • Knud Bergslien, Kristiania 1898-99
 • Kunstnernes studieskole, København under Peter Severin Krøyer 1899-1900, elev av Kristian Zarthmann, København februar 1900
 • Den kgl. Tegneskole under Johan Nordhagen 1900-05
 • elev av Erik Werenskiold 1902-03
 • elev av Harriet Backer

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1900
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1904, -05
 • Schäffers legat 1908
 • Statens reisestipend 1908, -09
 • Opphold i Tyskland og Italia 1903-04
 • korte opphold i London, Paris og Belgia 1904-06
 • Italia 1906
 • 1908-09 med opphold i Milano, Firenze, Pisa og Roma
 • Sardinia januar 1909
 • Tunis februar-april 1909
 • Sicilia og Napoli våren 1909
 • Paris januar 1910
 • Spania med opphold i Barcelona, Valencia og Sevilla våren 1910
 • Marokko våren 1910
 • Portugal med opphold i Lisboa juni 1910
 • Paris, Reims og Chartres oktober-november 1911
 • flere opphold i Italia og ved den franske Riviera fra 1918

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær Oslo Kunstforening 1907
 • lærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1912-17
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1907-09, 1913-18
 • medlem Den faste Jury 1907, -10, -12, -15, -19, -21
 • rådgiver ved innkjøp til Drammens Kunstforening Faste Galleri 1912
 • arrangør den eldre historiske mønstring av norsk kunst Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • medstifter Kunstnerforbundet 1910, styremedlem 1924

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Glassmalerier, Bragernes kirke i Drammen (1912), sammen med Oluf Wold-Torne
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Oslo Bymuseum
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Ringerike museum
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Universitetet i Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1900-1903
 • Høstutstillingen, 1905-1906
 • Høstutstillingen, 1909
 • Høstutstillingen, 1912
 • Høstutstillingen, 1915-1916
 • Høstutstillingen, 1918-1921
 • Høstutstillingen, 1924-1925
 • Høstutstillingen, 1929
 • Norska Konstnärers arbeten, Stockholm, 1904
 • Portrettutst., Kunstnerforbundet, 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914 Kristiania
 • Den norske utst., Göteborg, 1915
 • Den norske utst., København, 1915
 • Vårutst., Kunstnerforbundet, 1915
 • Sommerutst., Kunstnerforbundet, 1915
 • Sommerutst., Kunstnerforbundet, 1919
 • Exhibition of Norwegian Art, London, 1928
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Retrospektive utstilling over norsk kunst, Nasjonalgalleriet, 1940

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1910
 • Oslo Kunstforening, 1911
 • Oslo Kunstforening, 1943
 • Kunstnerforbundet, 1921
 • Ringerike Kunstforening (i Ringerike Sparebank), Hønefoss, 1976

Portretter

 • Kristus på Genesaret sjø, altertavle i Oslo Sjømannsmisjons kapell, Oslo (1914).
 • Malt selvportrett gjengitt i Fritt Folk 10.11.1943

Eget forfatterskap

 • Litt om Stoltenberg og Hertervik, Kunst og Kultur, 1914-1915, s. 37–50
 • Norske malere. Mathias Stoltenberg og Lars Hertervik, (Kristiania, 1914

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 410
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912-1924
 • Norges kunst, katalog Jubileumsutst, (Kristiania, 1914, [upag.] (ill.)
 • Viker, E., Hans Ødegaard, Ringerike, Drammen, 1926, s. 3 (ill.)
 • Schnitler, C. W., Kunsten og den gode form, Oslo, 1927, s. 295
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1928, bd. 25, s. 796
 • Langaard, J. H., Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, s. 19–20, 95–96
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo, 1936, register
 • Vem er vem i Norden?, Stockholm, 1941, s. 922
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, s. 42
 • Kviberg, P., i katalog Hans Ødegaard, Oslo Kunstforening, 1943
 • Kunst- og antikvitetssamling tilhørt Hans Ø., katalog Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 10.05.1943, (ill.)
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Trondheim, 1946, register
 • Amundsen, O. Delphin, Den kgl. norske Sankt Olavs Orden 1847-1947, Oslo, 1947, s. 141, 316, 360, 412, 470 (ill.)
 • Willoch, S., Av norsk palett, Oslo, 1949, s. 40 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 80
 • Grimelund, J. J. Og, Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt, Oslo, 1960, register
 • Revold, R., Oluf Wold-Torne, Oslo, 1961, s. 104–06
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 193, 199, 204–05, 207, 210, 215, 259 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 27, 145, 261 (ill.)
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene, Oslo, 1972, register
 • Thorson, O. W. (Red.), Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bd. 3, s. 838–40
 • De Lichtenberg, H. H., Zahrtmanns skole, København, 1979, register
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1983, bd. 19, s. 387–89
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, register bd. 7
 • Verdens Gang, 11.03.1911
 • Tidens Tegn, 11.09.1913, (ill.)
 • Morgenbladet, 07.12.1913
 • Tidens Tegn, 19.11.1921, (ill.)
 • Nilsen, Jappe, i Dagbladet, 21.11.1921
 • Haug, K., i Aftenposten, 23.11.1921
 • Lone, E., i Nationen 24.11.1921 (ill.)
 • Aftenposten, 08.11.1943, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 10.11.1943
 • Fritt Folk, 10.11.1943, (ill.)
 • Moa, N., Fritt Folk, 20.11.1943
 • Wankel Maseng, F., i Asker og Bærums Budstikke, 23.11.1943

Arkivalia

 • H. ødegaard, Norsk malerkunst
 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885-1908
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv