Fra 1969 har K. vært tilknyttet dagspressen som frilanstegner, først i Nationen med signaturen Pegasus og Skjemtegauken, og fra 1977 som fast gjest i avisen Hordaland med sistnevnte nynorsktalende figur som gir dagsaktuelle kommentarer. Fra 1972 har K. på en rekke utstillinger vist tegninger bl.a. fra Italia og USA, men først og fremst henter K. sine motiver fra folkelivet hjemme på Voss. Han tegner fra daglig liv og fest, folkeviser og folketro, med slåttekarer og felespill og dans. Han viser beske samfunnskritiske kommentarer til jordbrukspolitikk, forurensning og kraftutbygging og kirkens liv og lære. Bildene utstyrer han med underfundige og humoristiske titler på rammende Vossadialekt. Helst tegner K. med fettstift, et redskap som passer for den løse, litt grove streken med vekt på kontraster i sort og hvitt. Etter Amerika-oppholdet tegnet han også fra musikk- og jazzmiljøet, og fra 1977 har han malt enkelte større akrylmalerier inspirert av musikk. K. har også malt akvareller og rene landskapsmotiver.