Faktaboks

Øistein Thurman
Thurman-Nielsen, Øistein (til 1972)
Født
25. mai 1922, Halle, Tyskland
Død
28. juni 1988, Oslo

T. er en av våre mest internasjonalt orienterte kunstnere. Han er søkende og eksperimentell og skifter ofte uttrykksform. Likevel er det konsekvens i hans kunstneriske utvikling. I mange år arbeidet han med forenklede figurative former. Men under to studieopphold i Paris mottok han sterke impulser fra samtidig fransk kunst, især fra Bazaine. Ved debututstillingen i 1958 uttrykte han seg i et abstrakt formspråk hvor Pariser-skolens innflytelse var merkbar.Blå crescendo (1960), med sine ekspressive diagonale strøk i et rytmisk spill av blått, svart, hvitt og rødt, viser den beherskede spontanisme T. dyrket i en periode omkring 1960. Fra dette år var han fast bosatt i Roma. Fremdeles gjorde fransk innflytelse seg gjeldende, men paletten ble utvidet til rustrødt og oker, farger typiske for Roma. T. arbeidet nå i et mer avklaret formspråk med en statisk preget komposisjon og stor vekt på det stofflige. Blant en rekke bilder med mural virkning, karakteristisk for perioden, kan fremheves Rosso di Roma (1962, Riksgalleriet). I Monemvasia (1963, Nasjonalgalleriet, Oslo), hvor fargene er lagt på med sparkel, gjenfinnes noe av det samme beherskede formspråk. Men bildet røper overgangen til en ny periode i T.s maleri med oppløsning av den statiske form og et mer vitalt helhetspreg med rene, klare farger. Mot slutten av tiåret skjedde en utvikling bort fra denne dynamiske struktur som fylte hele billedflaten. Rolige fargeflater og rikt detaljerte partier vekslet nå i lerreter preget av store, enkle sirkel- og søyleformer. Innflytelsen fra italiensk kunst kom klarere til uttrykk. Slektskapet med Antonio Corporas uttrykksform var særlig merkbart. Samtidig røpet bildenes lyriske, meditative karakter impulser fra Østens filosofi, som i det poetiske Rosa måne (1967, Riksgalleriet).

I 1968 flyttet T. til Taormina. Møtet med det sicilianske folk og landskap ble innledningen til en mer figurativ uttrykksform, men med sterk vekt på abstrakte kvaliteter. I de første bildene var figurasjonen bare antydet. Sterkt forenklede menneskeskikkelser, alene eller i grupper, fremstod i et rytmisk spill av linjer. Formelementene var tegnet med bred pensel og samlet seg i bildets midtpunkt mot en ensartet fargebakgrunn som i Vinrankene brenner (1972). Mot slutten av 70-årene gjorde en større malerisk ledighet seg gjeldende. Fargene var oftest kraftige, men kunne også være lavmælte som i To kvinner ved havet (1978) og Karrig land (1978). Motivkretsen som i hele perioden hadde omfattet mennesker, gjerne ridende, ble utvidet til også å omfatte mytologiske skikkelser. Omkring 1980 ble strøket heftigere og formene oppløst. De rene, klare fargene ble satt på lerretet i vibrerende rytmer med stor uttrykkskraft som i Vårdansen (1982, Pinacoteca provinciale, Bari) og i Furia dell' Etna (1983), et av T.s mange intense bilder av lava. De gjenspeiler den samme søken etter lys, farge og vibrasjon, bygd på naturinntrykk, som kjennetegner hele hans produksjon.

T. har stadig dyrket akvarellen ved siden av maleriet. Spesielt etter 1970 har han konsentrert seg om denne uttrykksform. Motivene, som ofte gjenfinnes i hans maleri, er hentet fra Italia og Norge. Det er fargesterke, lysfylte notater utført med teknisk dyktighet i fyldige penselstrøk. Som grafiker har T. i etterkrigsårene hovedsakelig arbeidet med tresnitt, senere med litografi og fra 1970 vesentlig med serigrafi. Han var initiativtaker til Visuelt-utstillingene hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo, og som forkjemper for den abstrakte kunst i Norge har han også vært aktiv som foredragsholder og skribent.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hjørdis Hanche
 • Bredo Thurmann-Nielsen, ingeniør

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Italia

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Carl von Hanno, Karl Høgberg og Per Krohg 1943-45
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Jean Heiberg 1945-47

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Göteborgstipend 1950
 • 3%-fondets arbeidsstipend 1951
 • Finnes legat 1952
 • Fransk statsstipend 1955
 • Italiensk statsstipend 1958
 • Evensens legat 1958
 • 3%-fondets reisestipend 1963
 • Statens garantiinntekt fra 1980
 • Studiereise til Italia 1949
 • Frankrike 1953
 • Frankrike, Portugal og Spania 1957-58
 • Studieopphold i Paris 1948-49, 1956-57
 • Roma 1958-59
 • Hellas, vesentlig Kreta, 1962

Stillinger, medlemskap og verv

 • Reiseleder for Statens vandreutstilling i Nord-Norge 1952 og for Riksgalleriets vandreutstilling 1953.
 • Foreleser i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo i midten av 1950-årene
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Formann i Statens Kunstakademi, Oslos elevforening 1946-47
 • Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem 1953, viseformann 1954
 • Norsk kommissær til biennalen i Venezia 1962
 • medlem Den norske biennalekomité 1968-74
 • utsending til biennalen i São Paulo 1965

Priser, premier og utmerkelser

 • Premio Botticelli, Regio Calabria 1978
 • Ordre Saint-Fortunat, Mainz 1984

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Malerier Continental Hotel, Norges idrettshøgskole og Årvoll Samfunnshus, Oslo
 • Hotel Capo-Taormina
 • Banca Industriale, Messina
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Peter Stuyvesant-samlingen, Amsterdam
 • Pinacoteca provinciale, Bari
 • Museum of Modern Art, New York
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Kragerø Kunstforening
 • Messina kommune
 • Bysamlingen, Beilstein-Württemberg

Illustrasjonsarbeider

 • P. Gottschalk og Ø. T.: Sicilia. Middelhavets perle, Oslo 1983

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946-1947
 • Høstutstillingen, 1949-1951
 • Høstutstillingen, 1953-1954
 • Høstutstillingen, 1957-1967
 • Høstutstillingen, 1969-1971
 • Høstutstillingen, 1977-1978
 • Høstutstillingen, 1981
 • Ung norsk konst, 1950-1951
 • Statens vandreutstilling, 1952
 • Unge Kunstneres Samfunn vandreutstilling, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1957
 • Kunst und Form aus Skandinavien, 1958
 • Terningen, 1959
 • Peter Stuyvesant-samlingen, 1960
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, 1962
 • Norsk kunst, 1963
 • Arte figurative in Roma e Lazio, 1965
 • VIII. Biennale di São Paulo, 1965
 • Moderne norwegische Kunst, 1966
 • VI. Biennale di Roma, 1968
 • Modern Art in Norway, 1968
 • Modern Art in Norway, 1968
 • Generasjonsutst., 1969
 • Foreningen Norske Grafikeres jubileumsutst., 1969
 • Foreningen Norske Grafikeres jubileumsutst., 1969
 • Statens Kunstak. 60 år, 1969
 • Dette betyr noe i Norge, 1970
 • Norwegian Painters, vandreutstilling USA, 1970-1972
 • 36 norske kunstnere, 1971
 • 36 norske kunstnere, 1971
 • 36 norske kunstnere, 1971
 • Arbeider fra Peter Stuyvesant-samlingen, 1972
 • Landsforeningen Norske Malere-utst., 1977
 • Landsforeningen Norske Malere-utst., 1977
 • Utenlandske kunstnere i Italia, 1977
 • Foreningen Norske Grafikeres jubileumsutst., 1979
 • Jubileumsutst. 1930-1980, 1980
 • 1950-årene, et gjennombrudd, 1982
 • 14 malere, 1982
 • Alternativ Høstutstillingen, 1984

Separatutstillinger

 • Museum d'arte moderna, 1966
 • Aktuell Kunst, 1983

Gruppeutstillinger

 • Visuelt, 1970
 • Visuelt, 1971
 • Visuelt, 1973

Portretter

 • Malt selvportrett (1951) gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst, Oslo 1953, bd. 2, s. 311
 • Tegnet selvportrett gjengitt i H. Flor (red.): Norske grafikere i dag, Oslo 1979, s. 170

Eget forfatterskap

 • Havets sølv. Ålesund i spyd og knopp, Dagbladet, 15.01.1955, (ill.)
 • Modernismen og Venus fra Milo, Dagbladet, 06.06.1961
 • Italiensk maleri i bevegelse, Kunsten idag, 1962, hefte 61, s. 14-35
 • Hannah Ryggen, Paletten, 1964, hefte 25, s. 118-19
 • Moderne kunst hvorhen?, 1965
 • Afro, Kunsten idag, 1965, hefte 72, s. 4-21
 • Antonio Corpora, Kunsten idag, 1967, hefte 81, s. 24-39
 • Kunst og forvirring, Dagbladet, 09.12.1971

Litteratur

 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 308, 311 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 259, 266 (ill.)
 • i Øistein Thurmann-Nielsen, 1960, (ill.), katalog Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo
 • Kunsten idag, 1962, hefte 62, s. 47 (ill.)
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71, s. 51
 • 106 norske grafikere, 1965, s. 106 (ill.)
 • Bonytt, 1966, s. 108-11
 • i Norsk kunst i dag, 1967, s. 46-47, 49 (ill.)
 • i Thurmann-Nielsen, 1968, (ill.), katalog Galleri KB
 • Statens kunstakademi 60 år, 1969, s. 22, 58, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 137, 253
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 57-58 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 66, 67
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 130
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 130
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 130
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 163
 • Visuelt, 1970, s. 26-27 (ill.), katalog Blomqvists Kunsthandel
 • i Øistein Thurman, 1972, (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • i Øistein Thurman, 1974, (ill.), katalog Bergen og Stavanger kunstforeninger
 • Norges kunsthistorie, 1977, register
 • i Øistein Thurman, 1977, (ill.), katalog Artes Galleri
 • Frans Widerberg, 1978, s. 46
 • Jakob Weidemann, 1978, s. 48
 • Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945-1965, 1978, s. 152, 153, 154, 155, 187 (ill.)
 • Norsk kunst i bilder, 1978, bd. 2, s. 27
 • Norske grafikere i dag, 1979, register (ill.)
 • Norsk maleri 70-tallet, 1980, register (ill.)
 • Kunstnernes Hus 1930-1980, 1980, s. 96, 106, 178, 211, 216
 • i Øistein Thurman, 1980, (ill.), katalog Galleri Moderne Kunst
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 623
 • 50-årene - et gjennombrudd, 1982, s. 13, 15, 18, 19, 108 (ill.), katalog Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser
 • Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, register
 • Gunnvor Advocaat. Oistein Thurman, 1984, (ill.), katalog utg. Messina kommune
 • Snø og ski, 1984, nr. 5, s. 7 (ill.)
 • Sandefjords Blad, 19.11.1949
 • Sandefjords Blad, 22.11.1949, (ill.)
 • Dagbladet, 15.02.1952, (ill.)
 • Sunnmørsp., 20.11.1954
 • Sunnmørsp., 23.11.1954
 • Sunnmørsp., 23.12.1954, (ill)
 • i Aftenposten, 08.03.1958
 • Dagbladet, 16.10.1959, (ill.)
 • i Dagbladet, 13.09.1960, (ill.)
 • i Aftenposten, 17.09.1960
 • i Dagbladet, 18.09.1962
 • i Verdens Gang, 19.09.1962
 • i Arbeiderbladet, 25.09.1962
 • i Morgenposten, 28.09.1964
 • i Verdens Gang, 30.09.1964
 • i Arbeiderbladet, 07.10.1964
 • i Dagbladet, 07.10.1964
 • i Dagbladet, 09.12.1965
 • Dagbladet, 07.07.1966, (ill.)
 • E. H. Johnsrud, 29.10.1968, (ill.)
 • i Dagbladet, 31.10.1968
 • i Morgenbladet, 02.11.1968
 • i Aftenposten, 25.05.1972
 • Dagbladet, 11.11.1972, (ill.)
 • i Verdens Gang, 20.11.1972
 • i Dagbladet, 24.11.1972, (ill.)
 • i Aftenposten, 30.11.1972, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 07.10.1974, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 09.11.1974
 • i Stavanger Aftenblad, 11.11.1974, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 21.11.1974, (ill.)
 • A.-magasinet, 05.07.1975, (ill.)
 • i Aftenposten, 26.05.1977
 • i Dagbladet, 02.06.1977
 • Arbeiderbladet, 15.08.1978, (ill.)
 • i Nationen, 23.08.1978, (ill.)
 • Aftenposten, 14.10.1978, (ill.)
 • Dagbladet, 16.08.1980, (ill.)
 • i Aftenposten, 13.11.1980
 • i Verdens Gang, 13.11.1980
 • i Aftenposten, 25.05.1982
 • i Aftenposten, 14.12.1983, (ill.)

Faktaboks

Øistein Thurman