Faktaboks

Sigurd Bærheim
Bærheim, Sigurd Johan
Født
4. oktober 1891, Stavanger
Død
19. april 1965, samme sted

Etter middelskoleeksamen begynte B. i litograflære ved Dreyers Grafisk Anstalt i Stavanger. Han avsluttet sin utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1919, og fortsatte hos Dreyer fram til 1959 mange år som leder av tegnesalen på Dreyers litografiske avdeling. Han var her bl.a. beskjeftiget med å lage varemerker, emblemer o.l., men hans viktigste innsats var de raderingene, tegningene og akvarellene med motiv fra hus og gatepartier i Stavanger, som Dreyer i årene før krigen trykket som kalenderbilder. Disse bildene henger i dag i de fleste gamle Stavangerhjem. B. ble også mye brukt som portrettmaler. Hans stil var enkel og naturalistisk, og den var relativt uforandret gjennom hele hans produksjon. Han benyttet aldri oljefarger.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Dina Danielsen (1862 - 1939)
  • Anders Bærem (1832 - 1939)

Gift med

  • Stavanger, 1935 med Valborg Lima

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Nordisk Grafik, Stockholm, 1924
  • Nordisk Grafik, København, 1925

Litteratur

  • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 253
  • Hidle, G. Schanche, Stavanger. Byen i Billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 33 og 144–151 (ill.)