Etter middelskoleeksamen begynte B. i litograflære ved Dreyers Grafisk Anstalt i Stavanger. Han avsluttet sin utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1919, og fortsatte hos Dreyer fram til 1959 mange år som leder av tegnesalen på Dreyers litografiske avdeling. Han var her bl.a. beskjeftiget med å lage varemerker, emblemer o.l., men hans viktigste innsats var de raderingene, tegningene og akvarellene med motiv fra hus og gatepartier i Stavanger, som Dreyer i årene før krigen trykket som kalenderbilder. Disse bildene henger i dag i de fleste gamle Stavangerhjem. B. ble også mye brukt som portrettmaler. Hans stil var enkel og naturalistisk, og den var relativt uforandret gjennom hele hans produksjon. Han benyttet aldri oljefarger.