L. var ansatt hos arkitekt Jørn Utzon, Hellebæk, Danmark og Sydney, Australia fra 1958 til 64. Han var ansatt ved Statens arkitektskole i Oslo fra 1966, som høgskolelektor fra 1970 og med personlig professorat i form og tegning fra 1979. Fra 1970 har L. hatt egen arkitektpraksis i Oslo sammen med Jan Digerud under navnet Jan+Jon. Både L. og Digerud har utmerket seg i fagmiljøet som tegnere. Frihåndstegningen inngår som en bevisst del i deres arkitektarbeid. De er regnet som eksponenter for post-modernismen i nyere arkitektur, hvor nettopp tolkning av bygg gjennom friere tegninger følger arbeidet med oppføring av bygg.