G. begynte sitt arbeide som assistent hos arkitekt Ole Sverre 1904–07. Under studieoppholdet i København var han et halvt år i arbeid hos arkitekt Waldemar Schmidt 1907, og assistent hos professor Anton Rosen hvor han arbeidet med Paladshotellet i København og Landsutstillingen i Århus 1908. G. ble igjen ansatt hos arkitekt Sverre 1. januar 1910 for ombyggingen av Grand Hotel i Oslo. Han etablerte egen arkitektpraksis i Kristiania i 1911. Studieturene til Gudbrandsdalen med oppmålinger av bl.a. Graffer i Lom preget G.s arbeider i stor grad, mens Danmarksoppholdet ikke ser ut til å ha hatt noen vesentlig innflytelse. G. likte å bruke barokke ornamenter og former. Stasjonene på Dovrebanen regnes som hans hovedverk. De ble tilpasset de stedegne bygningene ved å ta 1700-tallets Gudbrandsdalsarkitektur som forbilde. Eksteriøret ble behandlet med en ny type beis, ornamenter og hjørner ble som kontrast, malt gule. Som så mange av tidens arkitekter arbeidet G. også med utkast til brukskunst i smijern, sølv og tre. Han døde 40 år gammel i jernbaneulykken ved Dovrebanens åpning i 1921. G. opprettet testamentarisk Erik Glosimodts legat for arkitekter, innstiftet 15. desember 1921.