Etter yrkes- og husflidsskole drev B. som snekker og treskjærer. Fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo kom han rett til Rastad & Rellings tegnekontor hvor han har vært ansatt siden. Her har han i stor utstrekning vært med på å prege firmaets virksomhet. B. arbeider vesentlig som møbeltegner, og med stoppete møbler som spesialfelt. Ofte utarbeider han modeller i samarbeide med andre på tegnekontoret, særlig med Adolf Relling. Av større innredningsarbeider B. har gjort, kan nevnes Palmen og Grand Café, Oslo (1948). Man merker tydelig håndverkeren bak B.s arbeider med avklarete former i solid gjennomtenkte modeller i et vekslende, ikke utpreget personlig, formspråk.