Faktaboks

Guttorm Guttormsgaard
Født
13. september 1938, Oslo

Fra han begynte å sysle med grafikk, har G. vært spesielt opptatt av dyptrykkteknikkene. Hans debututstilling i 1963 omfattet imidlertid også litogafier og tegninger, juniutstillingen i Kunstnerforbundet, Oslo 1964 malerier, og separatutstillingen samme sted året etter dessuten akvareller og collager. Bortsett fra et par veggdekorasjoner og Tveita-parkutsmykningen (1974-75), har G. siden kun arbeidet med grafikk, om enn han også tegner i det private og i undervisningssammenheng.

G. forsøkte først streketsning. En klar konturtegning kombinert med markant og fasettert parallellskravering er karakteristisk for de tidligste arbeidene (Nellik i krystallglass, 1961). Han gikk snart over til koldnål og stikkel hvor han benyttet en ledigere, mer langtrukket og nyansert skravering (Mellom trærne, 1962). Slektskapet med Jacques Villons radérstil, som G. ble kjent med under studieoppholdet i København, nevnes gjerne i forbindelse med hans tidlige blad. I de etterfølgende år ble koldnålsarbeidet friskere og frodigere (Konkylie, 1965, Nasjonalgalleriet, Oslo; Mugg gruvene, 1965, Nasjonalgalleriet).

Den avstand i tid og rom og de forskjelligartede inntrykk som oppholdet i India (1965-68) innebar, mener G. avklarte hans forhold til tradisjonen og læremestrene. Han hadde da han kom hjem, om man vil, funnet sin egen uttrykksform. Fortsatt benyttet han hovedsakelig koldnål, men han var dristigere og spilte på et rikere register innen teknikkens uttrykksmuligheter. Lys- og skyggefordelingen ble mer aksentuert, tette strekkonsentrasjoner mot uberørte flater (Sommernatt, 1968, Nasjonalgalleriet; Hommage à Morandi, 1968, Nasjonalgalleriet), samtidig som han arbeidet i en litt uvøren men delikat, skissemessig stil (Trær i utsikt og vårlys, 1969, Nasjonalgalleriet; Regn, 1969). De første ti år arbeidet G. kun med svart-hvitt grafikk, fra 1968 også med farge, som han tildels la ned i streken, tildels oppå platens overflate (Sittende kvinne, gul og grønn variant, 1968, Nasjonalgalleriet).

I begynnelsen av 70-årene tok G. igjen opp etseteknikken, foruten strek-, forsøkte han også akvatint og sukkerakvatint, i svart-hvitt og farger. Hans register spente fra spinkelt omriss til vibrerende vrimmel av linjer, fra vârt antydende til robuste flater og strøk (Mann, 1971, Nasjonalgalleriet; Møte på sletten, 1971; Mann - løpende, 1972). Mot slutten av 70-årene har G. videreutviklet denne radérstilen som i tema og uttrykk spenner fra sart poesi til stormende drama: Kvinne, 1976; Sneyr, 1976, Nasjonalgalleriet; Francesco, hører du vi dreper fortsatt Biko hver eneste dag, 1977; Bromenneske, 1976, Nasjonalgalleriet; Finn - en venn, 1978, Nasjonalgalleriet.

G.s billedmotiver er hentet fra den nære virkelighet og er helst basert på hans egne opplevelser. Det som mest opptar ham er de følelser og reaksjoner som møtet med omgivelsene og mennesker imellom setter i sving, slik de gjenspeiles i kroppens mime og landskapets karakter. Det er det spontane uttrykk han søker å gripe fatt i. Opplevelsen, det være seg foran motivet eller fastholdt i erindringen, arbeider G. umiddelbart inn i platen, uten skisser eller forarbeider. Metoden er fri, men ikke ureflektert. Ved en subtil og suggestiv forenkling og fortegnelse av sanseinntrykket, formulerer han det essensielle presist og pregnant, og fastholder i den fortettede fremstillingen det intense og spontane i den opprinnelige opplevelsen. G. behersker dyptrykkteknikkene suverent og han søker stadig å utnytte materialenes og metodenes spesielle muligheter på nye måter, i samsvar med den billedform og det billeduttrykk han søker. Håndverket er for ham en integrert del av den kunstneriske arbeidsprosess som varer fra den første vage billedidé til arket er ferdig presset og tørket.

G. er opptatt av grafikkens særpreg som kunstnerisk uttrykksform. Han har vært en foregangsmann innen 1970-årenes fornyede interesse for radérkunsten, og da ikke bare som veggbilder, men også de tradisjonelle, om enn ikke alltid like populære, intime former, som små størrelser, serier og bøker. (Natur å høre til i, 1975, Nasjonalgalleriet; Sund i Nord, 1976; Franco Spania dreper, 1977.) G. står i dag sentralt i kunstlivet, ikke bare som billedskaper, men også som lærer og representant for sin yrkesgruppe.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Knut Guttormsgaard
 • Ingeborg Stenstad

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Asker

Utdannelse

 • Kari Torjussens kveldsskole
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1958-62, (opprinnelig som elev ved boklinjen men gikk snart over til å være hospitant hovedsakelig i radérklassen hos Chrix Dahl og i frihånd hos Finn Faaborg og Gert Jynge, samt hos Ivar Bell i skrift)
 • kunstak. København under Niels Lergaard og Holger Jensen 1962-63
 • Assistent hos Sigurd Winge 1963-65

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Indisk statsstipend 1966-67
 • Oslo Bys stipend 1970-71
 • 3-årige arbeidsstipend 1973-76
 • Bosatt i India 1966-68
 • reise Italia 1969
 • har ellers reist mye i Nord-Norge og var 4 md. i Kina 1980

Stillinger, medlemskap og verv

 • G. har siden 1963 ofte vært omviser for Riksgalleriet og holdt en rekke foredrag om grafikk
 • vikar for Finn Faaborg i frihåndstegning ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1964-65
 • amanuensis i tegning ved Arkitekthøyskolen i Oslo 1967-73
 • avdelingsleder for grafikklinjen ved Statens Kunstakademi, Oslo fra 1979
 • professor ved samme fra 1980. G. arrangerte i 1979 utst. Thomas Bewick - Frans Masereel i Nasjonalgalleriets Kobberstikk- og håndtegningsamling
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere og Akershus Bildende Kunstneres Forening

Priser, premier og utmerkelser

 • Grafikerpris 1963
 • premiert utkast Tveita-konkurransen 1974

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggdekorasjon i marmor og messing i M/S Sea Venture (1971)
 • La hundre blomster blomstre (sammen med keramikeren Karin G.) til Norsk Arbeidsgiverforenings kurssted i Asker (1973)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norske kunsthåndverkere
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Vadsø Kunstforening
 • Moss Faste Galleri
 • Ringerike Kunstforening
 • Sarpsborg Kunstforening
 • Tønsberg Kunstforening
 • Seljord Kunstforening
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Illustrasjonsarbeider

 • Tilrettela i anledning av Johan Borgens 75-årsdag Som tyver om natten. Johan Borgen om kunst og kunstnere, Den norske Bokklubben, 1977, bibliofilutg. med 4 originalraderinger
 • Norsk Forening for Grafisk Kunst 1964, -73

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1963
 • Tønsberg Kunstforening, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1965
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Oslo Kunstforening, 1971
 • Tønsberg Kunstforening
 • Stavanger Kunstforening
 • Gall. Buttekvern, Brummundal, 1973
 • Gall. Buttekvern, Brummundal, 1974
 • Gall. Buttekvern, Brummundal, 1975
 • Gall. I, Bergen, 1973
 • Gall. I, Bergen, 1974
 • Gall. I, Bergen, 1975
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Stavanger Kunstforening, 1976
 • Bergens Kunstforening, 1976
 • Gall. Buttekvern, Brummunddal, 1978

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1962-1964
 • Høstutstillingen, Oslo, 1967-1968
 • Høstutstillingen, Oslo, 1973-1979
 • 7 malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1964
 • Nordisk Grafikkunion, Oslo, 1964
 • Tema - Medmennesker, Kunstforeningen, 1974
 • Kritisk realisme, Gall. F 15, Moss, 1977
 • Dette betyr noe i Norge, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1970
 • 36 norske kunstnere, Aarhus, 1971
 • Norskt 70-tal, tendenser, Kulturhuset, Stockholm, 1979

Portretter

 • Selvportrett gjengitt i Dagbladet 18.10.1976

Eget forfatterskap

 • A.-magasinet, 15.03.1969
 • A.-magasinet, 20.03.1969
 • Thomas Bewick. Forsøk på en biografi, Thomas Bewick, Oslo, 1979, s. 2-5, utst.katalog Nasjonalgalleriet
 • Frans Masereel. Forsøk på en biografi, Frans Masereel, Oslo, 1979, s. 3-8, utst.katalog Nasjonalgalleriet

Litteratur

 • Durban, A., i Morgenposten, 31.08.1965
 • Mæhle, O, i Dagbladet, 03.09.1965
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 04.09.1965
 • Hougen, P., i Arbeiderbladet, 13.09.1965
 • Knudsen, P.Chr., i Verdens Gang, 22.11.1968
 • Berg, K., Ung profil, Galleri F 15 Kontakt, 11.1968-12.1968, s. 9, ill.
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 57
 • Aftenposten, 24.09.1970, (ill.)
 • Minner fra en reise, Kunst og kunstnere, Oslo, 1970, s. 18-21, (ill.)
 • Wormdal, C., i Dagbladet, 04.12.1971
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 13.12.1971
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 20.12.1971
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 86, 203
 • Heyerdahl, J.F., En samtale om noen grafiske blad, K. idag, Oslo, 1972, u.s., (ill.)
 • Rude, R., Norske Grafikere, Oslo, 1973, s. 40, (ill.)
 • Stoltenberg, H.G., i Stavanger Aftenblad, 22.11.1974
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 23.11.1974, (ill.)
 • Nyquist, A., Bilder i Bilde, Kunst i skolens småskrifter, 1974, (ill.)
 • Bergens Tidende, 21.05.1975, (ill.)
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 30.05.1975, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 30.05.1975, (ill.)
 • Dagbladet, 18.10.1976, (ill.)
 • Gjessing, G., i Aftenposten, 18.10.1976, (ill.)
 • Breivik, A., i Verdens Gang, 21.10.1976, (ill.)
 • Aftenposten, 22.10.1976, (ill.)
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 25.10.1976
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 27.10.1976
 • Stoltenberg, H.G., i Stavanger Aftenblad, 08.12.1976
 • Sunnmøre Arbeideravis, 19.03.1977, (ill.)
 • Laagendalsposten, 25.04.1978, (ill.)
 • Rogalands Avis, 06.12.1978, (ill.)
 • Nyquist, A., Guttorm Guttormsgaard Langt borte/Nær ved, Kunst, Oslo, 1978, nr. 2, s. 12-21
 • Flor, H., Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 23-24, 133, (ill.)
 • Helliesen, S., - å samarbeide materialene og verktøyet med opplevelsen og prosessen. Grafikeren Guttorm Guttormsgaard, Samtiden, Oslo, 1980, nr. 2, s. 72-77

Faktaboks

Guttorm Guttormsgaard