S. betegner seg selv som kritisk realist, og hennes store bilder har utgangspunkt i massemedias billedspråk. Tematisk behandler hun forurensningsproblemer både i naturen og litteraturen, manns- og kvinnerollen, selvportrettet og sitt forhold til omverdenen. Mannens rolle blir gjerne belyst i situasjoner fulle av dynamisk bevegelse, som i Agenten (1983) og Sportswear (1984, Nasjonalgalleriet, Oslo). S.' malerier er utført med sprøytepistol, ofte i kombinasjon med akrylmaling og collage. Som tegner bruker hun kull, iblant sammen med fargeblyant, sprøytepistol og collage.