B. har malt en del landskapsmalerier, men hennes hovedproduksjon er representasjonsportretter, blant disse er portrettet av M. Jul Hansen i Herredshuset på Jessheim, portretter av Jon Sørensen, Ingvar Bøhn og Erling Østend på Romerike Folkehøyskole, Nicolai Holmen i Gjerdrum Sparebank, Louise Riis Bøhn i Nes rådhus.