Østens keramiske tradisjon er tydelig merkbar i mange av C.s arbeider. I annen halvdel av 1970-årene har tendensen gått i retning av et fritt, abstrakt keramisk uttrykk. C. står som en av de fremste norske eksponenter for denne utviklingen. Hennes arbeider i tynt glasert eller uglasert porselen har et følsomt, personlig særpreg, der materialets egenart spiller sammen med en fint behersket strekdekor over et lavt relieff.