J. har i sine smykker fulgt en gjennomgående skulptural linje. Både anheng, brosjer og armbånd har vært utformet som små skulpturer. I de senere år har J. gått over til å lage større metallskulpturer.