O. reiste til USA i 1900 og arbeidet som cartoonist i St. Louis Despatch og Judge i New York, bl.a. tegnet han en rekke karikaturer av kjente personer som Theodore Roosevelt, Sarah Bernhard og brødrene Wright. I Kristiania var han med på å stifte Tegnerforbundet i 1917, tegnet forbundets emblem Kråka og ble spesielt bemerket på tegnernes utstillinger for sine følsomme barnetegninger. Han illustrerte flere ting for barn og laget populære tegneserier. Flere av hans tegneserier tegnes fremdeles av Atelier E O, som O. startet og drev i flere år. Som avis- og teatertegner i Morgenbladet tegnet han samtidens store skuespillere.