Faktaboks

Axel Daniel Halvorsen
Født
1847, Gipsund i Rygge
Død
10. januar 1917, Hamar

I 1874 kom H. til Hamar som ingeniørassistent ved Jernbanen. Etter Hedmarkbanens åpning var han stasjonsmester ved flere stasjoner, bl. a. på Morskogen, hvor han skal ha malt sammen med Gerhard Munthe. I 1885 kom han tilbake til Hamar og ble ansatt i stasjonstjenesten og siden i administrasjonen. På Hamar skal H. dessuten ha hatt nær kontakt med malerne Lars Jorde og Gunnar Gramm. I denne perioden arbeidet H. også som privatpraktiserende arkitekt og tegnet ca. 50 bygninger, hovedsakelig villaer, i Hamar og omegn. De fleste villaene er i sveitserstil, etter 1900 med innslag av jugendstil, mens murgårdene er i enkel historisme.

Familierelasjoner

Gift med

 • Emma Spillmann

Utdannelse

 • Ingeniøreksamen fra Zürich

Utførte arbeider

 • På Hamar når annet ikke er nevnt. Tvillingvillaer, Stangevn. 42 og 44 (1890) for vognfabrikant A. Lund og gårdeier F. Andersen
 • Villa for garver Omdahl (1890-årene
 • Sverdrups gt. 12 (1896
 • Gratisutkast til småhus for småkårsfolk langs Storhamarstranden (1897
 • Herredsvang kommunehus, Romedal (1894-96) sm.m. Hansen
 • Villa, St. Olavs gt. 61 (1898
 • Villa, Stangevn. 24 (1899
 • Wieberggården, Vangsvn. 62 (ca. 1900
 • St. Olavs gt. 64 (1902
 • Tynset Sparebank, Tynset (1906
 • Villa for distriktsingeniør Brodtkorb (1907
 • Villa for bankkasserer Nils Arstad, Storhamar (1909–1910)

Litteratur

 • Folkebl, 1900, s. 196 (ill.)
 • Aftenposten, 12.01.1917
 • Hamar stiftstidende/Oplandenes avis, 12.01.1917
 • Hamar historie, Hamar, 1948, s. 585–590
 • Hamarboka. En byhistorie i bilder, Hamar, 1982, [upag.]