I 1874 kom H. til Hamar som ingeniørassistent ved Jernbanen. Etter Hedmarkbanens åpning var han stasjonsmester ved flere stasjoner, bl. a. på Morskogen, hvor han skal ha malt sammen med Gerhard Munthe. I 1885 kom han tilbake til Hamar og ble ansatt i stasjonstjenesten og siden i administrasjonen. På Hamar skal H. dessuten ha hatt nær kontakt med malerne Lars Jorde og Gunnar Gramm. I denne perioden arbeidet H. også som privatpraktiserende arkitekt og tegnet ca. 50 bygninger, hovedsakelig villaer, i Hamar og omegn. De fleste villaene er i sveitserstil, etter 1900 med innslag av jugendstil, mens murgårdene er i enkel historisme.