Faktaboks

Jon Knudsen
Født
8. juli 1880, Bergen
Død
7. januar 1943, samme sted

K. var assistent ved forskjellige arkitektkontorer i Tyskland før han i 1909 startet som selvstendig arkitekt, først i Bremerhaven og deretter i Geestemünde. I 1917 bosatte han seg i Bergen og hadde eget arkitektkontor til 1920. K. ble da ansatt som byens første Boligarkitekt.

Som Boligarkitekt har K. hatt stor betydning for utforming av den kommunale boligbebyggelse i Bergen, særlig i 20-årene. De viktigste boligområdene han har prosjektert og vært den utførende arkitekt for er Nyhavn, Øvre Gyldenpris, den sørlige del av kompleksene i Kirkegt., boligkompleksene ved Sivles gt. og på Nykronborg, dessuten hele den kommunale bebyggelse på Finnbergåsen og to små komplekser ved Løbergs vei. Like etter at han tiltrådte sin stilling, organiserte han den første selvbyggerkolonien i Bergen, 11 små eneboliger ved Inndalsvn. Beboerne utførte her deler av innredningsarbeidet. Bygningene er enkle, men velproporsjonerte og viser tilknytning til bergensk byggetradisjon. Et par år senere ble 26 vertikaldelte tomannsboliger oppført på kommunens eiendom i Nyhavn. Deretter fulgte det største selvbyggerprosjektet, Finnbergåsen. Her ble oppført rekkehus med to leiligheter i hver enhet. Bygningene er utført i pusset mur, med få dekorative fasadedetaljer. I 30-årene stod K. for oppførelse av flere boligblokker i en nøktern funksjonalisme, f.eks. i Michael Krohns gt. Både standardmessig og estetisk brakte Boligarkitekten Bergens kommunale boligbygging i 20- og 30-årene et langt skritt fremover.

Familierelasjoner

Gift med

 • Bergen med Julia Augusta Emma Fincke

Utdannelse

 • Eksamen Bergens tekniske skole 1898
 • assistent arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland, Bergen i tre år
 • arkitekt Henrik Bull, Kristiania
 • hospitant ved den tekniske høyskolen i München

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i Tyskland fra kort etter 1900 til -17

Utførte arbeider

 • Bolighus for Bergen kommune: Finnbergåsen 1 a-b, 3 - 13 (1920)
 • Fredrik Stangs vei 2 og 4
 • Svaneviksvn. 1 a-b, 3a, b, c, 4 a-b, 6 - 20, 7 - 13, 15 - 19, 21 - 27, 22 - 34, (1920)
 • Søren Jaabæks vei 1 - 7, 9–15
 • Inndalsvn. 53 a-l (1920)
 • Kirkegt. 5, 11 - 13 a-l (1920)
 • Haugevn. 32 - 34, egen bolig (1921)
 • Ibsens gt. 56 - 57, Sivles gt. 1 - 9, Elstergt. 2 - 6, Edv. Griegs vei 9 - 13 (1922)
 • Nyhavnssvingen 1 - 13, 2 - 10, 14 - 18, Nyhavnsbakken 1 - 3, 2 - 8, 10, 10a, 11, Nyhavnsvn. 23, Mollbakken 10d og 14, selvbyggerhus i Nyhavn (1922 - 23)
 • Bøhmergt. 27 - 35, 37 - 41, Møregt. 16 - 28, Hordagt. 6 - 10, 1 - 5, Søndre Skogv. 18 - 20, Firdagt. 3 i Solheimsviken (1923)
 • Nordre Skandsemyren 7 a - b for Adriansen og Hansen (1924)
 • Løbergsvn. 31 for brannmester Lunde (1925)
 • Mindevn. 43 - 69 (1927)
 • Bratlien 10 for kirkeverge Skaar (1927)
 • Persenbakken 39 - 52 for Renovationsarbeidernes Byggeselskap (1927)
 • Falsens vei 26 - 52, 33 - 43, Hjelms vei 1 - 7, 11 - 17, Indalsvn. 87 - 97, Jacob Aalls vei 2 - 6 (1928)
 • Løbergsvn. 40 - 60, Finnbergaasen 55 - 80 (1929)
 • Boligkompleks, Michael Krohns gt. (1930)
 • Boligblokker i Lien (1932)

Litteratur

 • Byggekunst, 1924, s. 38, 47
 • Byggekunst, 1931, s. 60
 • Byggekunst, 1933, s. 181 (ill.), 189
 • Byggekunst, 1939, s. 189 (ill.)
 • Byggekunst, 1958, s. 142
 • Bergens Aftenblad, 08.07.1930
 • Dagen, 06.07.1940
 • Morgenbladet, 08.01.1949

Arkivalia

 • Schak Bull, Bergen, i Bergen Arkitektforening, 1932