N. drev som ung med treskjæring og hentet sine motiver fra gamle sagn. I 1916 begynte han også å modellere. Han har utført byster av Ole Gabriel Ueland (1920, tapt), Johan L. Hirsch (1921, Bøndenes Hus, Oslo, gipsmodell Vestfold fylkesmuseum) og Lorens Berg (1922, gipsmodell Vestfold fylkesmuseum). Bystene er utført i en noe tørr naturalisme, men et mannshode i Vestfold fylkesmuseum fra ca. 1924 viser at N. da beveget seg mot et mer stilisert formspråk. N.s eneste større arbeid er Den sårede (1923, gips, p.e.), som viser en mannsakt som prøver å reise seg fra knestående stilling. Figuren skal symbolisere det sårede Europa i etterkrigstiden. I 1924 vendte N. tilbake fra København med store planer om å utføre granittskulpturer med motiver hentet fra norske sagn og mytologi, men i en voldsom strid om utførelsen av et Lorens Berg-monument i Andebu i 1925–26 ble N. stemplet som dilettant, og oppdraget gitt Carl Paulsen. Dette knekket N. både personlig og kunstnerisk, og han maktet aldri senere å utføre noe større arbeide.