Faktaboks

Arne Stenseng
Stenseng, Arne Johan
Født
5. juni 1907, Kristiania
Død
19. mai 1980, Hamar

S. vokste opp på Ringsaker og følte seg alltid nært knyttet til denne bygda med dens gamle kulturminner. Han arbeidet 1924-35 som lensmannsbetjent der. Harald Sohlberg ble interessert i hans kunstneriske forsøk og hjalp ham til et stipend så han kom inn på Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo. S. debuterte på Høstutstillingen 1930 med Sommernatt, neste år fulgte Byget vårvær (Trøndelag Kunstgalleri), 1932 Forsommeraften og 1933 Lys natt. Disse dempede, stillferdige naturstemninger var sterkt påvirket av Sohlbergs romantiske ungdomskunst. Torstein Torsteinsons malemåte lå ham derimot fjernt, men "jeg begynte å komme til bevisshet om lys og rom" sier han, "dypere innblikk i disse begreper gav Torsteinson meg". I 1935 fikk han antatt sin første tegning, et portrett av moren, på Høstutstillingen, og fra da av var det som tegner han markerte seg. Han brukte helst blyant i mange forskjellige hårdhetsgrader, og utformet på strengt naturalistisk grunnlag en overordentlig følsom og fin-nervet tegnestil, som særlig kom til sin rett i landskapene fra hjembygda og i studiene fra hans mange reiser. Men han var også en god portrettegner og har avbildet mange kjente personligheter innen vitenskap, diktning og musikkliv. Høyest nådde han i de også kulturhistorisk viktige Glimt fra Tryggve Andersens Ringsaker (1966), landskaper og gammel byggeskikk utført i blyant, med egne tekster, etterfulgt av Glimt fra steder hvor kjent folk har bodd (1973). I senere år var S. mest opptatt av vitenskapelig arbeid og publikasjonsvirksomhet, men leverte fra 1953 ofte tegninger, bl.a. portretter, til Nationen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Augusta Saugstad (1865 - 1950)
 • Johan Severin Stenseng, agent (1861 - 1931)

Gift med

 • 1946 med Lajla Pharo (1903 - 1979)

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under August Eiebakke og Eivind Nielsen 4 mndr. 1929-30
 • Elev av Torstein Torsteinson vinteren 1932-33
 • Magistergraden i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1941

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1928 og -29
 • Benneches legat 1932 og -33
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend 1936
 • Storms stipend 1938
 • Brochs legat 1940
 • NAVF forskningsstipend 1959-62
 • Reiser til Sverige 1933, -46, -53, -55, -59
 • Danmark 1933, -47, -51, -58
 • Nederland 1938, -48
 • England og Skottland 1938, -54
 • Belgia 1948
 • Italia og Sveits 1949
 • Frankrike 1951, -58
 • Spania 1958

Stillinger, medlemskap og verv

 • Konservator den sakkyndige Akershus-komité 1946-60
 • Sekretær Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 1946
 • Hovedsekretær Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1947-59
 • Sekretær Norsk Portrettarkiv og Norske Minnesmerkers Fond
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Tegnerforbundet 1955, styremedlem 1957-59

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Norsk Kulturråd
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Ringsaker kommune
 • Ringsaker Sparebank
 • Ringsaker Brannkasse

Illustrasjonsarbeider

 • Tegninger i mappe: Glimt fra Tryggve Andersens Ringsaker, Oslo 1966 (med egne tekster)
 • Glimt fra steder hvor kjent folk har bodd, Oslo 1973

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Hamar Kunstforening, 1946
 • Landsforbundet Norsk Brukskunst, 1968
 • Lillehammer Bys malerisamling, Elverum Kunstforening, 1969
 • Lillehammer Bys malerisamling, Hamar Kunstforening, 1969
 • Ringsaker Sparebank, Moelv, 1971
 • Brumunddal, 1972
 • Gall. Buttekvern, Brumunddal, 1978

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1930-1933
 • Høstutstillingen, 1935
 • Høstutstillingen, 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn jub. utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Tegnerforbundets utst., 1955

Eget forfatterskap

 • Rondane sett med malerøyne, Den Norske Turistforenings årbok, Oslo, 1934, s. 111–26
 • Einar Sandberg, Kunst og Kultur, 1939, s. 161–72
 • Frederik Collett, Lars Jorde, Kunst og Kultur, 1947, s. 33–40
 • Fra Norges antikvariske opdagelse. Nyfunne malerier av Knud Baade, FNFB årbok, 1949, s. 77–83
 • Torpo stavkirke, Drammens Turistforenings årbok, 1949, s. 65–72
 • Alf Lundeby 80 år, Kunst og Kultur, 1950, s. 7–22
 • Alf Lundeby, 1870-1950, Årbok for Gudbrandsdalen, 1950
 • Akershus slott. Veileder, Oslo, 1950
 • Akershus slott. Bruk og møbelering, FNFB årbok, 1951-1952, s. 131–38 (sammen med Nygård-Nilssen, A. og R. Kjellberg)
 • Alf Lundeby, Oslo, 1955
 • Nore stavkirke, Oslo, 1958
 • Rondane sett med malerøyne, Den Norske Turistforening, årbok, 1960, s. 124–38
 • Harald Sohlberg, Oslo, 1963
 • Ved St. Hans-tider, Nationen, 22.06.1968
 • Medarbeider i Kringla heimsins og NBL

Litteratur

 • Norges filologer og realister, Oslo, 1950, s. 810
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, s. 210
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 233, 244 (ill.)
 • Studentene fra 1936, Oslo, 1961, s. 503–04
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1966, bd. 15, s. 2–3
 • Østby, L. i katalog Tegnerforbundet, 1968-1969, (ill.)
 • Thue, O., i Kunst og Kultur, 1969, s. 54, 56 (ill.)
 • Hedmark, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, register (ill.)
 • Cappelens musikkleksikon, Oslo, 1979, bd. 3, s. 540 (ill.)
 • Kunst, 1979, nr. 2 s. 31 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 130
 • Sinding Larsen, E., Arne Stenseng 1907-1980, FNFB årbok, 1981, s. 11–12
 • Vest-Oppland og Valdres. Bygd og by i Norge, Oslo, 1982, register (ill.)
 • Janson, G., i Oslo Illustrerte, 09.10.1930
 • Morgenbladet, 14.10.1931
 • Gramm, G., i Hamar Arbeiderblad, 06.03.1946
 • Gramm, G., i Hamar Arbeiderblad, 13.03.1946
 • Nationen, 28.03.1959, (ill.)
 • Nyquist, K., i Morgenposten, 30.10.1968, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 06.11.1968
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 07.11.1968
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 13.11.1968
 • Dagningen, 16.01.1969
 • Holbø, H., i Gudbrandsdølen, 17.01.1969, (ill.)
 • Nationen, 01.02.1969, (ill.)
 • Ringsaker Blad/Brumunddølen, 04.02.1969, (ill.)
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 06.12.1971, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 19.10.1972
 • Nationen, 04.06.1977
 • Arbeiderbladet, 22.04.1978