Faktaboks

Hans Marius Wilhelm Løvaas
Født
25. februar 1848, Bergen
Død
5. september 1890, Jelsa, Ryfylke

L. bestemte seg tidlig for å bli maler, men for å kunne klare det økonomisk, begynte han som 16-åring på et kontor der han arbeidet i 5 år. I denne tiden dyrket han sin kunst i ledige stunder og fikk tegneundervisning av gravør Meyer. Etter studieårene i utlandet bosatte han seg i Godøysund. Under påvirkning av det franske friluftsmaleriet begynte han her å male bilder ferdig ute i naturen. Blant hans malerier fra denne tiden vakte Hegglandsvannet såpass oppmerksomhet at han måtte lage flere utgaver av det. I 1881 malte han Motiv fra Svanøen, en bryllupsgave fra Bergens damer til kronprinsessens bryllup. I tiden 1881–84 tilbrakte han mye av sin tid rundt om i Romsdalsfjordene, og mange av hans beste bilder, f.eks. Fiskevær (1883) er derfra. Han var i denne perioden en tid i Kristiansund der han tok initiativ til dannelsen av en kunstforening og en liten fast kunstsamling. Etter 1885 malte han bare bilder fra Bergens omegn, bl.a. det store Vinterbilde fra Landås (1885, Bergen Billedgalleri). Mange av disse bildene er aftenstemninger.

L. var blant våre tidlige friluftsmalere som arbeidet med et fritt penselstrøk i motsetning til det tradisjonelle utpenslede maleri. Men L. ble likevel ikke betraktet som noen radikaler, slik som mange av våre friluftsmalere i denne tiden. L. oppnådde tvert imot stor popularitet som maler i Bergen, og Bergens Kunstforening kjøpte 18 ganger malerier av ham til utlodning. Dette skyldtes antagelig den effektfulle flotthet som ofte preget hans bilder, kombinert med hans vilje til å skape romantiske stemninger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans Christopher Løvaas
 • Cecilie Marie Fischer

Utdannelse

 • Elev av gravør J.C. Meyer, Bergen
 • Eckersbergs malerskole, Christiania under Johan Fredrik Eckersberg og Morten Müller fra 1869
 • elev av Ludvig Munthe, Düsseldorf høsten 1872-74

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1872
 • Statens reisestipend 1875
 • Studiereise fra Christiania til Hardanger og Voss 1870
 • Opphold Düsseldorf 1872–74, med mindre utflukter til Nederland, bl.a. Amsterdam, og til landsbyene ved Rhinen
 • Paris 1876–78
 • Flere studiereiser fra Bergen til Sogn og kyststrekningen Bergen-Kinn 1874–76
 • flere reiser i Romsdalsfjordene 1881–84

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Bergens Kunstforening 1885–89
 • medlem av Lokalkomiteen for Kunstudstillingen 1886, Bergen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1887
 • Høstutstillingen, 1890
 • Salonen i Paris, 1877
 • Verdensutstillingen i Paris, 1878
 • Göteborg, 1881
 • Charlottenborgutstillingen, 1884
 • Charlottenborgutstillingen, 1887
 • Nordisk utstilling, København, 1888
 • Bergens Kunstforening, 1859-1890, i perioden
 • Trondheim Kunstforening, 1871-1875, i perioden
 • Christiania Kunstforening, 1871-1885, i perioden
 • Drammens Kunstforening, 1872

Litteratur

 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1874, nr. 266
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1879, nr. 83
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1881, nr. 207
 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i femti aar, Bergen, 1888, s. 109–10
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 330–31
 • Aubert, A., Die Norwegische Malerei im 19. Jahrhundert, Leipzig, 1910, s. 42
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1929, bd. 23. s. 324
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1924, bd. 16, s. 227
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 211
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 69, 73, 110
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 262
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende Kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet, Bergen, 1963, s. 14, 149, 154
 • Juhasz, L., Eckersbergs malerskole, Byminner, Oslo, 1966, s. 18, nr. 3
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 80

Arkivalia

 • Håndskriftsamlingen Universitetsbiblioteket, Bergen, manuskript 1497, 1–24, 25

Faktaboks

Hans Marius Wilhelm Løvaas