J. var, så vidt man kjenner til, ikke norsk statsborger. Muligens beholdt han sitt tyske statsborgerskap, men står oppført i leksika som dansk grafiker. Når han likevel fortjener plass i norsk kunsthistorie, skyldes det hans fremragende fargelitografier av sentrale nordiske malerier, bl.a. etter arbeider av J.C. Dahl, Chr. Krohg, Nikolai Astrup, Halfdan Egedius, Harriet Backer, Lars Hertervig, Edv. Munch og Anders Zorn. Han arbeidet under ytterst vanskelige kår, men hadde stor støtte i museumsdirektør Jens Thiis, som ytte ham anerkjennelse i en rikt illustrert artikkel i Samleren 1935. Ved bruk av opp til mer enn 20 litografiske steiner, en utrettelig korrigering og en dyp kunstnerisk forståelse oppnådde J. å overføre mye av oljefargenes maleriske virkning til sine litografiske gjengivelser.