Faktaboks

Peter Wilhelm Johannsen
Født
26. august 1870, Asel, Hannover
Død
1957

J. var, så vidt man kjenner til, ikke norsk statsborger. Muligens beholdt han sitt tyske statsborgerskap, men står oppført i leksika som dansk grafiker. Når han likevel fortjener plass i norsk kunsthistorie, skyldes det hans fremragende fargelitografier av sentrale nordiske malerier, bl.a. etter arbeider av J.C. Dahl, Chr. Krohg, Nikolai Astrup, Halfdan Egedius, Harriet Backer, Lars Hertervig, Edv. Munch og Anders Zorn. Han arbeidet under ytterst vanskelige kår, men hadde stor støtte i museumsdirektør Jens Thiis, som ytte ham anerkjennelse i en rikt illustrert artikkel i Samleren 1935. Ved bruk av opp til mer enn 20 litografiske steiner, en utrettelig korrigering og en dyp kunstnerisk forståelse oppnådde J. å overføre mye av oljefargenes maleriske virkning til sine litografiske gjengivelser.

Familierelasjoner

Gift med

 • Oslo, 1926 med Olga Marie Konstance Sæbø
 • 1918 med Inga Marie Andresen

Utdannelse

 • Utdannet litograf hos R. Oberländer, Bremen
 • Krøyers malerskole, København under Laurits Tuxen i fire år
 • Den kgl. Tegneskole (SHKS)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser i Tyskland, Sveits, Østerrike og Polen
 • Bosatt i Tyskland til 1897
 • Aalborg 1897 - 1901
 • København 1901 - 09
 • Kristiania 1909 - 35
 • Danmark fra 1935

Stillinger, medlemskap og verv

 • Ansatt i firmaet Sophus Kruckow, København 1901

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Winkel og Magnussen, København, 1927
 • Den Permanente, København, 1941

Kollektivutstillinger

 • 18. November Udst., København, 1936-1937
 • 18. November Udst., København, 1940
 • Sønderjydsk utst., 1937

Eget forfatterskap

 • Litografien. Lidt om dens Historie samt dens Væsen, Samleren, København, 1928, s. 103-07 (ill.)
 • Et Liv i Kunstens Tjeneste, Haandværkerbladet, København, 1942, s. 321-24

Litteratur

 • Bukdahl, M.ø., P.W. Johannsens nyeste arbeid, Samleren, København, 1933, s. 144-45 (ill.)
 • Thiis, J., En utrettelig kunstpopularisator, Samleren, København, 1935, s. 69-75 (ill.)
 • Weilbach, København, 1949, bd. 2, s. 76
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 10, s. 412
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 212
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv