Liv og virksomhet

S. laget romantisk-klassisistiske skulpturer, statuetter og byster. Hun har bl.a. laget en bronsebyste av dr. med. Axel Johannessen(Videnskapsakademiet) og en naken bevinget ung kvinne, Papillon (marmor, 1892–93, hugget 1894, Nasjonalgalleriet, Oslo). Den siste stilte hun ut på Salonen i Paris i 1893. Etter noen års avbrudd stilte hun ut hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1904 kvinnebystene Sibylle og Smerte, samt studien God morgen.

Utdannelse

Elev av Mathias Skeibrok, Oslo 1887–88; Den kgl. Tegneskole 1888; Det private Kvindeak., København under August Saabye 1889; elev av Stephan Sinding, København; Académie Julian, Paris under Henri M. A. Chapu og Jean A. Injalbert 1889–90; elev av John Börjeson, Stockholm beg. av 1890-årene.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i København 1889; Paris 1889–90, 1892–93, 1912; Italia 1901–02.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dr. med Axel Johannessen, byste, Videnskapsakademiet, Oslo (bronse)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1888
 • Høstutstillingen, 1890-1892
 • Høstutstillingen, 1904-1905
 • Le Salon, Paris, 1893
 • Verdensutstillingen, Antwerpen, 1894
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1896
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1904
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Utst., München
 • Utst., Paris

Litteratur

 • Aftenposten, 17.03.1904
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 329
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 223 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, spalte 958
 • R. Revold, Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 358
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register