S. laget romantisk-klassisistiske skulpturer, statuetter og byster. Hun har bl.a. laget en bronsebyste av dr. med. Axel Johannessen(Videnskapsakademiet) og en naken bevinget ung kvinne, Papillon (marmor, 1892–93, hugget 1894, Nasjonalgalleriet, Oslo). Den siste stilte hun ut på Salonen i Paris i 1893. Etter noen års avbrudd stilte hun ut hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1904 kvinnebystene Sibylle og Smerte, samt studien God morgen.