På Kunstakademiet ble F. en av Christian Krohgs spesielle elever og betegnet som et av hans mest lovende talenter. Ved siden av innflytelsen fra Krohg fikk inntrykkene fra fransk malerkunst stor betydning for ham. Hans produksjon er likevel først og fremst preget av norsk natur og norske sosiale forhold. Foruten landskaper fra Tjøme og Telemark malte han tallrike skildringer av det gamle Kristiania, i dag av stor kulturhistorisk interesse.