Faktaboks

Per Vigeland
Vigeland, Per
Født
5. februar 1904, København
Død
30. januar 1968, Oslo

V. fikk allerede som 22-åring et av sine største oppdrag, utsmykningen av Capella Johannea i Majorstuen kirke, Oslo. I freskomaleriene her er V. tydelig påvirket av faren. Stilen er sirlig, og vekten er lagt på en forsiktig linjeføring. Men V. viser samtidig en bevisst bruk av lyse farger for å utvide det lille kirkerommet. V. hjalp faren med å male kuppelfreskene i det nåværende Vestre krematorium, gamle kapell, Oslo, og sammen drog de omkring 1930 til New York for å dekorere en påtenkt kirke der. Dette oppdraget ble det imidlertid ikke noe av. I stedet kjøpte Brooklyn Museum of Art ett glassmaleri av hver av dem. Årene 1931-32 malte V. 6 bilder til festsalen i Ringnes Bryggeri, Oslo. Motivene er Fridtjof Nansens og Otto Sverdrups polarekspedisjoner med Fram, Axel Heibergs arbeid for skogsaken og brødrene Amund A. og Ellef Ringnes foran Ringnes gård.

V. har dekorert en rekke kirker og kapeller rundt i Norge. Blant hans større arbeider er glassmaleriene til Tønsberg domkirke og Frogner kirke, Oslo, som beskjeftiget ham i mange år. Glassmaleriene preges av en kraftig linjeføring, dekorativ form og figurene er ofte i sterk bevegelse. Med et økende antall krematorier fikk V. også en rekke dekorative oppdrag. Han har utført freskomalerier i Tønsberg, Horten og Hamar krematorier. Disse preges i likhet med glassmaleriene av hans sikre sans for form og linje. Blant V.s mosaikkarbeider fins et minnesmerke over falne i 2. verdenskrig i Tønsberg og en veggmosaikk i møtesalen, Oslo Arbeidersamfunn, som forestiller Eilert Sundt som såmann, en familie med barn og det nye regjeringsbygget. V.s kirkemosaikker, f.eks. i Høybråten kirke, Oslo, karakteriseres av en dekorativ, nesten ornamental stil. I 1953 utførte V. en mosaikk med St. Georg og dragen som motiv til en privatbolig i Kristiansund N., et sjeldent oppdrag for en kirkekunstner. Blant V.s senere arbeider fins glassmalerier til Tromsø domkirke (1961) og Vålerengen kirke (1967, ødelagt ved brann 1979).

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1936 med Helleberg Randi

Utdannelse

 • Emanuel Vigelands akademi for glassmaleri 1919-22
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania/Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1920-23, -25, -29
 • kunstak., Firenze 1924
 • École des Beaux-Arts, Paris under Lucien Simon 1928

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1927 og -32
 • Opphold i Italia vinteren 1924
 • Paris vinteren 1928
 • senere reiser til Italia

Priser, premier og utmerkelser

 • R. Vasa O

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Glassmalerier: Østre Fredrikstad kirke (1942 og -46)
 • Svenska Margaretakyrkan, Oslo (ca. 1946/50)
 • Ti doble vinduer i skipet, Uranienborg kirke, Oslo (etter 1948) sammen med Maria V. etter Emanuel V.s kartonger
 • Tønsberg domkirke (1954)
 • Holmestrand kirke (1957)
 • Lillestrøm kirke (1960)
 • Tromsø domkirke (1961)
 • Laksevåg kirke
 • Halden gravkapell
 • Sylling kirke
 • Tanum kirke
 • Ballangen kirke
 • Tingelstad kapell
 • Ris kirke, Oslo
 • Frogner kirke, Oslo
 • Bamle kirke
 • Kirklandet gravkapell, Kristiansund
 • Mysen kirke
 • Strandvik kirke
 • Mesnalien kapell
 • Hurum kirke
 • Vålerengen kirke, Oslo (tapt ved brann 1979)
 • Freskomalerier: Capella Johannea, Majorstuen kirke, Oslo
 • Vestre krematorium gamle kapell, Oslo
 • Ila kirke, Oslo
 • Grorud kirke, Oslo
 • Gravkapell, Vår Frelsers gravlund, Oslo
 • Tønsberg domkirke
 • Tønsberg krematorium
 • Horten krematorium
 • Hamar krematorium
 • Mosaikker: Ås kirke
 • Høybråten kirke, Oslo
 • Askim gravkapell
 • Kolbu kirke
 • Hauketo/Prinsdal kapell, Oslo
 • Minnesmerke over de falne i 2. verdenskrig, Tønsberg
 • Møtesalen, Oslo Arbeidersamfunn
 • 6. veggmalerier i festsalen, Ringnes Bryggeri, Oslo
 • Alterbilde i dåpskapellet, Sinsen kirke, Oslo
 • Brooklyn Museum of Art, New York

Illustrasjonsarbeider

 • Fadervår. Utlagt av Ivar Welle, Oslo 1932

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Nyere norsk kirkelig kunsthaandverk, 1926

Litteratur

 • Norvegia Sacra, 1923, s. 361
 • Oslo Aftenavis, 12.05.1925, (ill.)
 • Oslo Aftenavis, 23.12.1926
 • Morgenbladet, 24.12.1926
 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2, s. 627
 • Morgenbladet, 06.11.1931
 • Morgenbladet, 08.07.1932
 • Aftenposten, 01.10.1932
 • Kunst og Kultur, 1933, s. 236, 262, 268 (ill.)
 • Norrlandsp., 05.01.1933
 • Aftenposten, 22.03.1933
 • Tønsbergs Blad, 20.11.1939
 • Tønsbergs Blad, 23.09.1943, (ill.)
 • Aftenposten, 19.05.1944
 • Aftenposten, 05.01.1945
 • Vestfold Arbeiderblad, 09.08.1946
 • Nationen, 20.04.1948
 • Morgenbladet, 21.09.1948, (ill.)
 • Hamars historie, 1948
 • Vårt Land, 24.09.1948
 • Aftenposten, 06.05.1950
 • Aftenposten, 20.03.1952
 • Aftenposten, 13.09.1953
 • Aftenposten, 07.11.1953
 • Aftenposten, 06.02.1954, (ill.)
 • Akers Blad, 15.02.1954
 • Aftenposten, 20.12.1955
 • Aftenposten, 09.06.1961
 • Soga for Fusa - Hålandsdal og Strandvik, 1961, bd. 1, s. 841
 • Bonytt, 1963, s. 93
 • Aftenposten, 01.02.1964
 • Arbeiderbladet, 16.02.1964
 • Demokraten, 16.02.1964
 • Nationen, 18.02.1964
 • Aftenposten, 17.03.1965
 • Aftenposten, 17.11.1965
 • Øvre Smålenene, 07.02.1968
 • Kunsten idag, 1970, hefte 91, s. 16
 • Tromsø bys historie, 1971, bd. 3, s. 706
 • Norske kyrkjer, 1971, registers. 278
 • Kirkelandet kirkegård 100 år, 1977, s. 38, 44 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 447

Faktaboks

Per Vigeland