R. kom til Rastad & Relling Tegnekontor A/S fra Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo og var ansatt der til 1968, avbrutt av oppdrag med skipsinnredning 1953–56. Han har senere virket som frilanser og har særlig samarbeidet med Vatne Lenestolfabrikk A/S, hvor han har satt sitt preg på bedriftens kvalitetsrettede produksjon. Samtidig som R. har tegnet møbler i en moderat, tradisjonell stil, har han utviklet en rekke modeller i et mer samtidspreget, internasjonalt formspråk. Her anvender han ofte materialer som bøyd tre, hud og dun. De beste av hans arbeider utmerker seg ved klare konstruksjoner og en elegant linjeføring. Sitt gjennombrudd på det internasjonale marked fikk han med stolenIrafas, som han utviklet i samarbeide med Cato Mansrud. Som eksempel på R.s evne til nytenkning kan fremheves stolen Falcon som fins i flere utgaver. Han har også utarbeidet en lampeserie for Høvik Lys som bærer hans navn.