Faktaboks

Kristian (Christian) Fredrik Oppegård
Født
21. mars 1887, Enebakk
Død
27. oktober 1955, Oslo

O. malte landskaper, portretter og genrebilder. Han oppnådde tidlig en utpreget teknisk dyktighet, og hans bilder fra 1918–19 kan minne om arbeider av samtidige malere som Charles W. Strøm, Søren Onsager og Harald Sohlberg. O. foretrakk kjølige farger, rolige flater og klare linjer. De grafiske arbeider var som oftest menneskestudier, som Fremmed (radering, 1916).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gustava Katinka Mathiesen
 • Christian Fredrik Oppegaard

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Johan Nordhagen
 • Académie Julian, Paris under Jean Paul Laurens 1912
 • Statens Kunstakademi, Kristiania tegneklassen under Halfdan Strøm 1913–14
 • André Lhotes og Vassilï Ivanovitch Choukhaieffs malerskoler, Paris 1924–25

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1916, -17
 • Unge Kunstneres Samfunn arbeidsstipend 1929
 • Schäffers legat 1931, -32
 • Statens kunstnerstipend
 • Studieopphold i Paris 1912
 • København 1912–13, 1918–19
 • Stockholm 1917
 • Tyskland 1922–24
 • Paris 1924–25

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kunstanmelder i Fritt Folk 1940–45
 • Varamann Bildende Kunstneres Styre 1937–39

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av overlege Severin Anton Heyerdahl, Rikshospitalet (olje, 1930)
 • Lege og antropolog Anette Schreiner, f. Falch, Blindern Studenterhjem, Oslo (olje)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (1 radering)
 • Oslo Bymuseum
 • Innkjøpt av Hilmar Rekstens samling, Bergen

Illustrasjonsarbeider

 • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1916

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • De frie unge, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Christiania Kunstforening>, 1916
 • Juleutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1919
 • Norske grafikere, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Salon d'Automne, Paris, 1924
 • Nordisk grafik, Stockholm, 1924
 • Exhibition of Norwegian Art, London, 1928
 • Sommerutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1931
 • Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Secession Norwegische Kunst, Budapest, 1931
 • Den offisielle norske kunstutstilling, Riga, 1934
 • Unge Kunstneres Samfunn, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935-1936
 • Professorkonkurransen, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • Hirdkunst, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1942

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1914
 • Trondheim Kunstforening, 1917
 • Trondheim Kunstforening, 1929
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1918
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1927
 • Høstutstillingen, 1913-1917
 • Høstutstillingen, 1929-1930
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, København, 1925

Litteratur

 • Aftenposten, 14.04.1915
 • Morgenposten, 15.04.1915
 • Verdens Gang, 19.04.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 21.04.1915
 • Gauguin, Pola, i Ukens Revy, 23.04.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 03.06.1916
 • Norske Intelligenssedler, 05.06.1916
 • Haug, K., i Aftenposten, 11.06.1916
 • Krig og Fred, 16.10.1917, (ill.)
 • Øverland, A., Verdens Gang, 03.02.1918, (ill.)
 • Morgenbladet, 07.02.1918
 • Tidens Tegn, 08.02.1918, (ill.)
 • Aftenposten, 04.12.1919, (ill.)
 • Soot, P. B., i Norske Intelligenssedler, 05.12.1919
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 08.12.1919
 • Willums, O., Ingebretsen, E., Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 99
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1932, bd. 16, s. 29
 • Sinding Larsen, K., Norske grafikere i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register s. 10
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 188 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 278
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 116
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 149
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 395
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 171
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 232