Faktaboks

Einar Engelstad
Født
25. oktober 1876, Christiania
Død
30. januar 1958, Oslo

E. fortsatte sin praksis ved arkitektkontor i Kristiania etter utdannelsen 1900–1904, og startet eget arkitektkontor sst. i 1904. Allerede etter et par år fikk han store oppdrag for både industri- og hotellnæringen, samt en serie av boliger i det sørøstlige Norge. Hans produksjon i mellomkrigstiden ble hovedsakelig boliger, fra villaer til rekkehus og leiegårder. Pilestredet 92 - 98 ("det engelske villakvarter", navnet oppstod ved en feilaktig omskrivning av arkitektens navn) danner et egenartet kompleks som formidler overgangen mellom et villapreget strøk og et leiegårdsdominert område nærmere sentrum i Oslo. Pilestredet 88 c - k er rekkehus med hagebykarakter, mens Maridalsv. 235 - 237 er utformet som frittliggende boligblokker. Stilmessig arbeidet E. innenfor nybarokk med jugendelementer og nyklassisisme, men gikk så over til en ren funksjonalisme. Hans materialer er pusset eller spekket fasadeflate og sokkelomramning av granitt.

Utdannelse

 • Statens håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • praksis ved arkitektkontor i Kristiania
 • Teknisk Høyskole i Dresden under professorene Paul Wallot, Karl Weichardt og Cornelius Gurlitt 1899–1900

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kommunepolitiker, medlem av Oslo bystyre og formannskap

Utførte arbeider

 • Oslo når ikke annet er nevnt. Boligbygg: Pilestredet 92–98 ("Det engelske villakvarter", 1912 hvor E. også bodde)
 • Kristinelundvn. 22 (1916)
 • Rosenkrantzgt. 22 (1916)
 • Pilestredet 88 c-k (1922)
 • Nordraaks gt. 19 (1927)
 • Maridalsvn. 64 (1932)
 • Sandakervn. 11–13 (1936)
 • Marcus Thranes gt. 13 (1937)
 • Sigurds gt. 9 (1939)
 • Maridalsvn. 235–237 (1940)
 • Arbeiderboliger for Det norske Nitridaktieselskab i Arendal
 • En rekke boliger og bygninger i Østfold, Solør, Jevnaker og Ringerike
 • Annet: En rekke ombygninger, bl.a. Tordenskiolds plass 3 (Det oversøiske Comp.) (1911–1913, hvor E. hadde sitt kontor.)
 • Hotel de Boulevard, Stortingsgt. 8 (1912–1913)
 • Rådhusgt. 28 (1916)
 • Vittingfoss Bruk (1916)
 • Hønefoss Bruk (1918)
 • Iveland kraftstasjon ved Kristiansand
 • Akersgt. 39, "Svinesundgården" (1921)
 • Juellgården, Tordenskiolds plass
 • Klementsrud kirke, sammen med Herman M. Backer (1932–1933)
 • Prosjekter: Deltaker i konkurransen om Østkantsykehuset, Oslo

Eget forfatterskap

 • Byggekunst, 1921, s. 21-24

Litteratur

 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 133
 • Oslo gårdkalender 1925-1945, Oslo, u.å., registers. 368
 • Kirkebø, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 88 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 165, 173, 188, 189, 190, 205, 245, 253, 255, 260
 • Pedersen, B. S., Akersgaten, Oslo, 1967, s. 127-129 (ill.)
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 265
 • Aftenposten, 01.02.1958, (nekrolog)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren 1913, Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren