E. fortsatte sin praksis ved arkitektkontor i Kristiania etter utdannelsen 1900–1904, og startet eget arkitektkontor sst. i 1904. Allerede etter et par år fikk han store oppdrag for både industri- og hotellnæringen, samt en serie av boliger i det sørøstlige Norge. Hans produksjon i mellomkrigstiden ble hovedsakelig boliger, fra villaer til rekkehus og leiegårder. Pilestredet 92 - 98 ("det engelske villakvarter", navnet oppstod ved en feilaktig omskrivning av arkitektens navn) danner et egenartet kompleks som formidler overgangen mellom et villapreget strøk og et leiegårdsdominert område nærmere sentrum i Oslo. Pilestredet 88 c - k er rekkehus med hagebykarakter, mens Maridalsv. 235 - 237 er utformet som frittliggende boligblokker. Stilmessig arbeidet E. innenfor nybarokk med jugendelementer og nyklassisisme, men gikk så over til en ren funksjonalisme. Hans materialer er pusset eller spekket fasadeflate og sokkelomramning av granitt.