O. drev i alle år et lite gårdsbruk på Lista sammen med sin bror. Det var først og fremst kystlandskapet der, fargene og atmosfæren, som inspirerte ham. Innflytelsen fra bl.a. Jean Heiberg var tydelig i den konstruktive oppbygging med store rene fargeflater. I figurkomposisjonene gav dette seg utslag i et rent fasettkubistisk formspråk. O.s fargeregister var rikt, med til dels kraftige grønntoner og innslag av rosa, gult og blekt blått. Bilder fra 60-årene viser en utvikling mot forenkling og abstrahering av naturformene og større bruk av lokalfarger. Hans figurbilder ble etterhvert mer og mer ekspressive og kunne minne om tyske og franske ekspresjonister som Käthe Kollwitz og Georges Rouault. O. malte både med olje og gouache.