H.-H. var assistent hos arkitektene Magnus og Esben Paulsson i 1935 og hos Gudolv Blakstad og Herman Munthe-Kaas 1935–46; arkitekt hos A/S Norske Shell 1936–46; egen praksis sammen med arkitekt Bjarne Sandbakken 1946–51. Han var avdelingsarkitekt hos Riksarkitekten, senere Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat, fra 1951, overarkitekt sst. fra 1957 og sjefsarkitekt fra 1965. Som arkitekt for A/S Norske Shell tegnet H.-H. en rekke bensinstasjoner utført i jernbetong og med markante funksjonalistiske former.