Faktaboks

Holger Nicolai Bratlie
Født
14. mai 1897, Kristiania
Død
19. desember 1958, Oslo

B. hadde stilling som offiser 1919–35, som kaptein fra 1934; arkitektassistent i Oslo 1927-28; professor Sverre Pedersens (s.d.) assistent i bygningskunst ved Norges Tekniske Høyskole 1928–31; arkitektassistent i Oslo og Stockholm 1931–33; egen arkitektpraksis i Oslo 1933–45.

B.s hovedverk er den arkitektoniske utformingen av Narvik torg, en tyskpåvirket klassisistisk formgivning tegnet for Brente Steders Regulering 1944, samt Tinghuset i Trondheim, et funksjonalistisk bygg vunnet etter konkurranse 1936 sammen med Hjalmar S. Bakstad. Tidemands gt. 43, Oslo (1935) er blant de beste av de funksjonalistiske leiegårdene han tegnet i Oslo i 1930-årene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Nicolai Olaf Bratlie, hovedforvalter, kaptein
 • Eleonore Kristine Johansson

Gift med

 • Vestre Aker, 1937 med Imbjørg Elisabeth Johannessen

Utdannelse

 • Examen Artium Kristiania Katedralskole 1916
 • eksamen Krigsskolens øverste avd. 1919
 • eksamen arkitektavd. Norges Tekniske Høyskole 1927

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1934
 • Glosimodts legat 1941
 • Reiser til Darmstadt 1922–23
 • Stockholm 1931–32
 • England 1934
 • Tyskland 1940

Stillinger, medlemskap og verv

 • Under 2. verdenskrig var B. leder for Oslo avd. av Norsk Arkitektforbund og medlem av forbundets landsråd, ekskludert 1946
 • medlem av Aker fasaderåd 1941-43
 • bygningsråd 1941–43
 • og reguleringsråd 1943–45

Utførte arbeider

 • Trondheim Tinghus, 1. premie 1936 sammen med Hjalmar S. Bakstad
 • Narvik torgs fasader (1944)
 • Leiegårder i Oslo: Professor Aschehougs pl.1 (1934)
 • Tidemands gt. 43 (1935) sammen med Hjalmar S. Bakstad
 • Ekebergvn. 41–43 (1937–38)
 • Fagerborggt. 6 (1938–39), sammen med Hjalmar S. Bakstad
 • Kruses gt. 13 (1939)
 • Flere gårder i Jakob Aals gt. og Majorstuvn. i 1930-årene
 • Prosjekter: Innkjøp, plan for Trøndelagsutstilling (1930, sammen med Erling Gjone)
 • Innkjøp Arbeiderbladets småhuskonkurranse 1931
 • 3.premie Kringkastingshuset, Oslo 1935, sammen med Hjalmar S.Bakstad
 • 3.premie og innkjøp, Bergen Posthus 1937 sammen med Hjalmar S. Bakstad
 • Landsidrettsskole, Tryvannshøgda, Oslo (1943)
 • Innkjøp, reguleringsplan for Stavanger 1944

Litteratur

 • Studentene fra 1916, Oslo, 1942, s. 34–35
 • Oslo Gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, u.å., register s. 364
 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De neste ti kull 1920–29, Oslo, 1950, s. 166–67
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 99, 105, 152, 173, 187, 240 og 307
 • Byggekunst, 1929, s. 112
 • Byggekunst, 1931, s. 287 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 20
 • Byggekunst, 1935, s. 158
 • Byggekunst, 1936, s. 176–77 (ill.)
 • Byggekunst, 1937, s. 159–60 (ill.)
 • Byggekunst, 1943, nr. 1 s. 8, nr. 2 s. 19–21 (ill.) og nr. 3 s. 19
 • Byggekunst, 1944, s. 23, 101, 108 og tillegg s. 7
 • Byggekunst, 1945, s. 18 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, tillegg s. 17
 • Nationen, 14.05.1957