B. er utdannet musiker og musikkpedagog, og i sitt maleri arbeider hun koloristisk etter musikalske klangprinsipper, i et nærmest lyrisk-abstrakt formspråk. Hun holder gjerne konserter og kåserier i tilknytning til utstillingene.